FAQ Zoom


>> For English see below <<

Heeft u problemen met inloggen of deelnemen aan een Zoom-meeting, hieronder enkele oplossingen voor uw vragen.

>> ‘Ik hoor niets’ – Klik op ‘Join with Computer Audio’.

>> ‘Hoe kan ik alle deelnemers op een scherm zien?’ – Rechtsboven in de Zoom video kan de weergavemodus worden aangepast van speaker view (u ziet de persoon die spreekt) in en gallery view (u ziet iedereen) en weer terug.

>> ‘Anderen horen/zien mij niet’ – Check of er een rode streep staat door het icoontje van de microfoon of video op de balk onderaan de zoom applicatie. Rode streep = uit/niet verbonden. Met de pijltjes ernaast heeft u aanvullende opties om het te verhelpen.

ENGLISH

>> “I don’t hear anything” – Click “Join with Computer Audio”.

>> “How can I see all participants on a screen?” – In the top right of the Zoom video, the display mode can be changed from speaker view (you see the person speaking) in gallery view (you see everyone) and back again.

>> “Others don’t hear / see me” – Check if there is a red line through the microphone or video icon on the bar at the bottom of the zoom application. Red line = off / not connected. With the arrows next to it you have additional options to fix it.