Future City bij Tweede Kamer over digitale toekomst


Op maandag 2 maart 2020 spreekt Jan-Willem Wesselink (programmamanager Future City) met de tijdelijke commissie ‘Digitale Toekomst’ van de Tweede Kamer over hoe digitalisering en technologisering de overheden veranderen, en wat het Rijk daaraan moet doen. Lees het essay dat we speciaal voor deze zitting hebben geschreven met onze standpunten en acties.

Kamerbreed wordt de noodzaak gevoeld om meer grip te krijgen op ontwikkelingen in de digitalisering. Digitalisering heeft grote gevolgen voor de samenleving, waaronder werkgelegenheid, veiligheid, de democratie, de verhouding tussen burgers onderling en tussen burger en overheid. Het is daarom van groot belang dat het parlement kaders geeft, ontwikkelingen stimuleert en grenzen trekt. Om aan de digitale ontwikkelingen sturing te kunnen geven wil de Kamer zichzelf zo goed mogelijk organiseren. De commissie Digitale toekomst gaat daartoe voorstellen doen.

Het rondetafelgesprek is live te volgen via de livestream van de Tweede Kamer.