Geachte staatssecretaris Van Huffelen,


Gefeliciteerd. Op 10 januari staat u op het bordes van Huis ten Bosch. Als de eerste staatssecretaris van Digitalisering die we ooit hebben gehad in dit land. Aan u de schone taak om de stevige ambitie uit het regeerakkoord te vertalen in beleid: “De huidige digitale revolutie biedt geweldige kansen voor onze samenleving en economie. Die kansen gaan we benutten met uitstekende digitale vaardigheden, een sterke Europese digitale markt, hoogstaande digitale infrastructuur en ambitieuze samenwerking in technologische innovatie. Tegelijkertijd zorgt digitalisering voor een digitale kloof en groeiende ongelijkheid in onze samenleving. Ook onze veiligheid, rechtsstaat, democratie, mensen- en grondrechten en concurrentievermogen staan onder druk. Dat vraagt om solide spelregels, toezicht en strategische autonomie.”

Zonder twijfel heeft u de mooiste post van het hele kabinet, want u kunt ervoor zorgen dat we de kansen die digitalisering biedt, benutten en dat we het meest verbonden land van de wereld worden. Met de beste infrastructuur, maar vooral met de best verbonden samenleving. Een samenleving waarin iedereen gebruik kan maken van de kansen die digitalisering biedt. Waarin gebrek aan (financiële) middelen, taalproblemen, een lagere geletterdheid of welke oorzaak dan ook, geen reden is om niet mee te kunnen doen. In die samenleving wordt een kloof tussen digivaardigen en digibeten overbrugt met betere technische oplossingen. Want het is te gemakkelijk om gebruikers de schuld te geven van een slecht ontworpen product. Een samenleving die onze kinderen leert dat je in een netwerk succesvol wordt als je vragen durft te stellen. In dat verbonden land hoef je niet bij elke arts en elke apotheek opnieuw onderzocht te worden, omdat je je eigen data kan delen. Als je dat zelf wil.

In die altijd verbonden samenleving zetten we digitalisering en technologisering in om de grote opgaven waar Europa en Nederland voor staan, aan te pakken. De energietransitie, de gevolgen van de groeiende verstedelijking en de mobiliteitsdruk in steden, de circulaire economie. En kan iedere Nederlander zelfstandig op een gezonde manier in de gewenste thuisomgeving wonen en leven.

Die altijd verbonden samenleving is weerbaar tegen de bedreigingen die digitalisering en technologisering met zich meebrengen. Die vindt een nieuw en eigen antwoord op de aanvallen op ‘onze veiligheid, rechtsstaat, democratie, mensen- en grondrechten en concurrentievermogen’. Niet vanuit angst, maar vanuit kracht. Zoals we dat ook doen bij de andere bedreigingen waar we als Nederland mee te maken hebben.

Als we die kansen benutten en de best verbonden samenleving van de wereld worden, dan leidt dat vanzelf tot economische welvaart. Net zoals we dat ook in andere markten doen. We hebben de topuniversiteiten en -hogescholen al, de bedrijven die voorop lopen en de lokale overheden die openstaan voor verandering en graag willen samenwerken. Met u en met elkaar. In City Deals en andere coalities.

Er is zoveel creativiteit en technisch vernuft in ons land, u hoeft het alleen maar te benutten.

Heel veel plezier in uw prachtige baan,

Jan-Willem Wesselink
Programmamanager Future City Foundation

Categories