Gebiedsprofielen maken de toekomst tastbaar


Door Eva Labrujere

1.000.000 woningen bouwen voor 2030. ‘Wat?’ en ‘waar?’ domineren de discussie. Met nieuwe analysemethodes en de toenemende hoeveelheid en beschikbaarheid van data, lijkt de toekomst van de stad bijna voorspelbaar. Zijn het deze methodes die ons binnen het huidige woningmarktklimaat een uitweg gaan bieden uit de complexe vraagstukken? Is innovatieve data-analyse dé oplossing voor een efficiënt en toekomstbestendig woningbeleid op gemeentelijk niveau? Gert Jan Hagen, directeur van Springco, deelt zijn ervaring aan de hand van de gebiedsprofielen van Breda.

De gebiedsprofielen van de gemeente Breda demonstreren een nieuwe manier van beleidsvorming die gebaseerd is op data-analysemethodes. De stad is in acht gebieden verdeeld met elk een verschillend stedelijk profiel en eigenschappen. De omgevingsvisie en het woningbeleid van Breda worden afgestemd op deze gebiedsprofielen. Op het snijvlak van stedenbouw, statistisch onderzoek en computertechniek – Gert Jan Hagen doopt het ‘urban analytics’. ‘De toekomst van de stad laat zich niet altijd voorspellen, maar voorspellende technieken zijn wel nodig om beslissingen te kunnen maken’, aldus Hagen.

Urban analytics is een nieuwe ontwikkeling die zich bezighoudt met toepassen van data- en analysetechnieken in het ruimtelijke domein. Bureau Springco maakt gebruik van slimme broncombinaties en vult klassieke onderzoeksmethoden aan met geavanceerde analysemethodes, zoals machine learning. Door herkenning van patronen en toepassen van voorspellingstechnieken wordt het mogelijk om de gewenste maatregelen voor te stellen.

Dit is een voorpublicatie uit het boek ‘Een slimme stad, zo doe je dat – Verbonden, flexibel en betekenisvol; maak de echte future city’, van de Future City Foundation. Wilt u meer lezen? Klik hier om het boek (gratis) te bestellen.