Grensverleggend samenwerken aan de digitale stad


Column door Frank Reniers

Of het nu gaat om circulair bouwen, klimaatadaptatie, onderwijs innovatie of digitalisering. Steeds meer werken Rijk, steden en partners op gelijkwaardige voet aan maatschappelijke vraagstukken. Nergens anders is daar zoveel ruimte voor als in de City Deals van Agenda Stad (https://agendastad.nl). Daar vinden ze elkaar in complexe opgaven waar niet meteen een antwoord voor is. Zoals, hoe bestuur je de digitale stad? En dat werkt.

Samenwerking is cruciaal bij de ingewikkelde vraagstukken die er liggen in steden. Ze vragen om multidisciplinaire en multi-level samenwerking, om innovatie en experimenten. Daarom zoeken de partners die een City Deal sluiten met elkaar de grenzen op. Wat uniek aan de samenwerking in City Deals is dat deze ook leidt tot aanpassing van nationale kaders, financieringsmodellen en wetgeving, om praktische oplossingen voor de transities in de stad mogelijk te maken.

‘Een slimme stad, zo doe je dat’
Bijvoorbeeld rond smart city’s. Door internet en technologische toepassingen worden objecten en gebruikers daarvan in de fysieke ruimte met elkaar verbonden tot een intelligent netwerk. Alles en iedereen kan met elkaar communiceren. Afstand wordt daardoor minder relevant en de samenleving veel flexibeler. Hierdoor ontstaan nieuwe kansen om steden duurzamer te maken. Maar het brengt ook risico’s op het gebied van privacy en democratie met zich mee.

Om kansen te benutten en risico’s te vermijden, worden in de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ goede afspraken gemaakt en nieuwe werkwijzen ontwikkeld. De deal richt zich op het veranderen van de processen die steden gebruiken bij het ontwerpen, inrichten, beheren en besturen. We gaan nieuwe techniek zo inzetten dat we én kansen benutten én een betere leefomgeving krijgen, én dat we dat op een democratische manier doen.

Verwevenheid
Vroeger was het adagium bij de (Rijks)overheid veelal: je gaat erover of niet. Nu kan dat niet meer. Er is zoveel verwevenheid in het digitale domein. Inwoners zijn erbij gebaat als instanties breder kijken dan hun eigen taak. Dankzij deze City Deal slagen Rijk, provincies en gemeenten, samen met bedrijven en maatschappelijke partners er steeds beter in om te denken vanuit de mensen in de stad, en niet sec vanuit wet- en regelgeving. Maar ook lokaleinitiatiefnemers en het bedrijfsleven worden gestimuleerd om te kijken naar het totaalplaatje. Als gemeenten optimaal willen profiteren van de kansen die digitalisering biedt, moeten ze samenwerken en niet allemaal zelf het wiel uitvinden.

Frank Reniers
Programmamanager Agenda Stad, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Dit is een voorpublicatie uit het boek ‘Zo bestuur je een slimme stad – De democratie versterken met een digitaliserende samenleving’, van de Future City Foundation. Wilt u meer lezen? Klik hier om het boek (gratis) te bestellen.