Hoe kies je een goede vastgoedbelegging in de smart city?


Door Jos Sentel en Kristel van Dam

Institutionele beleggers hebben een grote verantwoordelijkheid in relatie tot de stad. Enerzijds moeten ze ervoor zorgen dat het aan hen ter beschikking gestelde pensioengeld door vastgoedinvesteringen meer waard wordt. Anderzijds beïnvloeden ze ook de gebouwde omgeving. Dit betekent dat er niet alleen financieel rendement moeten worden behaald, maar ook moet worden gekeken naar het potentiële maatschappelijke effect van deze investeringen.
Maar hoe doe je dat in een stad die verandert door technologisering en digitalisering? Jos Sentel en Kristel van Dam van Syntrus Achmea Real Estate & Finance leggen uit waar zij op letten.

Door structurele veranderingen zoals de digitalisering van de samenleving door technologische innovaties, wordt het selecteren van de juiste locaties en dito vastgoed steeds complexer. Technologie heeft immers niet alleen een enorme impact op het dagelijkse leven van mensen, maar technologie beïnvloedt tegelijkertijd ook het functioneren van de gebouwde omgeving in breder perspectief. Een belangrijke vraag is dus wat dit betekent voor stedelijke ontwikkelingen en de rol van de vastgoedbelegger daarin.

We beschrijven vier stappen die we doorlopen bij de keuze voor een plek. En welke rol technologie hierin speelt. De stappen worden onderstaand nog eens overzichtelijk weergegeven:

Stap 1 Verdiep je in de gebruiker
Stap 2 Selecteer de juiste plek(ken) en vastgoed
Stap 3 Investeer in de plek die ertoe doet
Stap 4 Formuleer het juiste (gebruikers)concept en exploiteer deze

Door een grote hoeveelheid en diversiteit aan datavariabelen te verzamelen, kan de potentie van een plek worden bepaald. Wanneer deze door ons als kansrijk wordt beschouwd – een plek die ertoe doet – gaan we aan de slag met het juiste (vastgoed)concept waarbij de gebruiker centraal wordt gesteld. De laatste stap is de exploitatie van de plek dan wel het vastgoed met als doel deze zo goed mogelijk te laten renderen en kosten te reduceren.

Door het schema te volgen, zijn we in staat plekken te realiseren en te exploiteren die er ook op lange termijn nog toe doen en waarbij er niet alleen financieel rendement wordt gecreëerd en het geïnvesteerde pensioengeld op zijn minst zijn waarde behoudt, maar zo mogelijk meer waard wordt terwijl we zo ook maatschappelijke waarden creëren.

Dit is een voorpublicatie uit het boek ‘Een slimme stad, zo doe je dat – Verbonden, flexibel en betekenisvol; maak de echte future city’, van de Future City Foundation. Wilt u meer lezen? Klik hier om het boek (gratis) te bestellen.