Hoe laat je je inspireren?


Door Judith Brummelkamp, Bob Felix & Oscar Kuenen

Een beleidsmedewerker adviseert zijn of haar wethouder op het gebied van groenoplossingen binnen de gemeente. Op beleidsniveau is het belangrijk om verschillende scenario’s aan te dragen aan de wethouder. Het is daarom zaak dat een beleidsmedewerker zich laat inspireren binnen de mogelijkheden van technologische toepassingen. De vraag is, hoe pak je dat aan? Hoe laat je je inspireren?

De gemeente Sittard-Geleen stelt zich open voor inspiratie en uitdaging door middel van een pitchcarrousel. Zo worden verschillende mogelijkheden in kaart gebracht. Binnen een pitchcarrousel laat de gemeente zich inspireren door organisaties en instanties die een best practice hebben en pakt hiermee ook een fundamentele gedachte aan, namelijk: ‘Laten we deze transitie samen aangaan.’ Bedrijven, van groot tot klein, mogen zich aanmelden om de beste ideeën en oplossingen voor het groenbeheer in de openbare ruimte te pitchen aan beleidsmedewerkers. Zo kwamen op de editie in 2019 wel honderd bedrijven af! De bedrijven voelen zich aangetrokken tot de gemeente en willen graag samenwerken. En de beleidsmedewerker kan door deze carrousel geïnspireerd raken en makkelijker verschillende scenario’s voor een slimme groenoplossing aandragen bij de wethouders. Zo kan een pitchcarrousel bijdragen om innovatie en bewustwording binnen de gemeente te versnellen.

Jongprofessionals van Jelmer onderzochten in en met de gemeente Sittard-Geleen hoe digitalisering en technologisering doorwerkt in de dagelijkse werkelijkheid van het groen in de openbare ruimte. Door het hele boek heen leest u hun conclusies in de rubriek Smart & Groen.

Dit is een voorpublicatie uit het boek ‘Zo bestuur je een slimme stad – De democratie versterken met een digitaliserende samenleving’, van de Future City Foundation. Wilt u meer lezen? Klik hier om het boek (gratis) te bestellen.