Hoe maak je data bruikbaar


Column door Richard Zuijdam

In een tijdperk dat steeds meer beleid datagedreven is, is de vraag niet meer of data belangrijk is. Maar gaat het steeds meer om de vraag: hoe zorg ik dat mijn data ook bruikbaar is. Nu de overheid steeds meer processen digitaliseert, neemt ook de hoeveelheid beschikbare data toe. Initiatieven als digital twin maken beschikbaarheid van data alleen nog maar belangrijker. En ook bij de aanpak van COVID-19 bleek dat het verzamelen van bruikbare data de grootste uitdaging was.

Voor het inzichtelijk en bruikbaar maken van data zijn de afgelopen jaren steeds meer technieken beschikbaar gekomen. Door deze in te zetten is al veel mogelijk. Is er bestuurlijk echter wel voldoende aandacht om te investeren in het bruikbaar maken van de beschikbare data? En is er dan de afgelopen jaren niets bereikt? Gelukkig wel!

Vanuit de City Deal zijn we samen met de Future City Foundation een aantal initiatieven aan het uitwerken die het gebruik van data moeten bevorderen. De kracht daarvan is dat het een samenwerking betreft tussen de overheid en diverse marktpartijen.

Ook is het goed om te zien dat er steeds meer initiatieven opgestart worden waarbij de overheid samenwerkt met scholen. Zowel met het basis-, het voorgezet als met het hoger onderwijs zijn er steeds projecten waar onderzoek gedaan wordt hoe data bruikbaar te maken en de verschillende databronnen te combineren om te komen tot nieuwe inzichten.

Begin 2020 is het Schone Lucht Akkoord getekend waar veel bestuurders zich bij aangesloten hebben. Op basis van het verzamelen en gebruiken van data zijn er al heel veel mogelijkheden om dit akkoord te ondersteunen. Want door het verzamelen van data en het bruikbaar maken creëer je een basis waarop je verder beleid kunt gaan vormgeven om onze lucht schoner te krijgen.

Positief is dat steeds meer gemeenten met elkaar samenwerken om het inzichtelijk maken van data te organiseren. Daarbij nemen de grote gemeenten het initiatief en proberen daarbij tot een gezamenlijke toepassing te komen, die ook voor de kleinere gemeenten toepasbaar is. Want pas na het inzichtelijk maken welke data er zijn, kan de vervolgstap gezet worden naar het bruikbaar maken van deze data.

Het is van groot belang dat u bestuurlijk deze initiatieven ook de komende jaren blijft ondersteunen en daar voldoende budget voor vrijmaakt.

Richard Zuijdam
Director Civity B.V.

Dit is een voorpublicatie uit het boek ‘Zo bestuur je een slimme stad – De democratie versterken met een digitaliserende samenleving’, van de Future City Foundation. Wilt u meer lezen? Klik hier om het boek (gratis) te bestellen.