Hoe realiseren we de smart city?


We praten niet alleen over de smart city, we werken er ook aan om hem te realiseren. Daarbij focussen we op de volgende procesvragen:

Hoe ontwerpen we de smart city?
Hoe besturen we de smart city?
Hoe regelen we de smart city, waar liggen wettelijke en ethische grenzen?

 

Hoe ontwerpen we de smart city?

Masterclass Ontwerp van de Smart City
In het voorjaar van 2019 organiseren we een driedaagse masterclass waarin stedebouwers leren wat data is,  hoe de stedebouwkundige opgave verandert en welke ethische vragen dat oproept. Ism de BNSP (Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen). Lees hier meer.

Opzetten minor Smart City
Samen met de hogescholen Saxion en Aeras praten we momenteel over het opzetten van een minor Smart City. We houden u op de hoogte van de vorderingen. Als u wilt aanhaken, dan horen we dat graag.

Workshops en ontwerpateliers
Op verzoek van diverse opdrachtgevers organiseren we ontwerpateliers, summerschools en ontwerpnachten en  over het ontwerpen van de smart city. Dat deden we onder andere voor de gemeente Alphen aan den Rijn en het Ministerie van BZK. In alle gevallen is het maatwerk. Interesse? Neem dan contact met ons op.

Meer weten?
Neem voor vragen over de Future City Foundation contact op met Tom Willebrandts via tom@future-city.nl of met Jan-Willem Wesselink via jan-willem@future-city.nl.  Bellen kan ook: +31 (0) 33 8700 100.

Of vul het contactformulier in:

Klik hier als de pop-up niet opent.

 

Hoe besturen we de smart city?

Masterclass Besturen van de Smart City
In het voorjaar van 2019 organiseren we een driedaagse masterclass waarin bestuurders leren wat data is,  hoe de stedebouwkundige opgave verandert en welke ethische vragen dat oproept. Kijk hier voor meer info.

Studiereis Barcelona
We zijn van plan een driedaagse studiereis naar de Smart City Expo 2018 te organiseren voor wethouders. In drie dagen bezoeken we niet alleen de expo, maar ook smart-city-projecten in Barcelona. De reis staat gepland voor 12, 13 en 14 november. Meer info volgt. We houden u graag op de hoogte.

Meer weten?
Neem voor vragen over de Future City Foundation contact op met Tom Willebrandts via tom@future-city.nl of met Jan-Willem Wesselink via jan-willem@future-city.nl.  Bellen kan ook: +31 (0) 33 8700 100.

Of vul het contactformulier in:Klik hier als de pop-up niet opent.

 

Hoe regelen we de smart city? Waar liggen wettelijke en ethische grenzen?

Bouwbesluit voor de Smart City
In opdracht van de Economic Board Utrecht schreven we het bouwbesluit voor de smart city waarin we onderzoeken welke regels moeten gelden voor de smart city. Hieruit volgde de vraag hoe je de slimme steden (echt) ontwerpt.

Dashboard Leefomgeving voor Zuid-Holland
Onze partner Kennislab voor Urbanisme ontwikkelt in opdracht van de Provincie Zuid-Holland een dashboard voor de leefomgeving. Hiermee wil de provincie onderzoeken wat de wensen zijn van de burgers m.b.t. de leefkwaliteit en of die doelen gehaald worden. Future City is daar nauw bij betrokken. Lees hier meer over dit project.

Onderzoek omgevingsveiligheid
Samen met Brandweer Amsterdam-Amstelland onderzoeken we hoe omgevingsveiligheid op een smarte manier kan worden georganiseerd, passend in de nieuwe Omgevingswet.

Meer weten?
Neem voor vragen over de Future City Foundation contact op met Tom Willebrandts via tom@future-city.nl of met Jan-Willem Wesselink via jan-willem@future-city.nl.  Bellen kan ook: +31 (0) 33 8700 100.

Of vul het contactformulier in:Klik hier als de pop-up niet opent.