In 2019 bedenken we hoe de stedenbouw smart wordt


Het wordt tijd dat ruimtelijke-ordenaars, planologen en stede(n)bouwers een antwoord formuleren op de technologisering en digitalisering van steden en dorpen. En dus van ons vak. Dat we moeten we samen doen. En dat gaan we ook doen. Want de inrichting van ons land is een vak. En als dat vak verandert moeten de vakmensen als eerste begrijpen hoe dat gebeurt.

Ons land verandert in snel tempo. Steden verdichten en dorpen krijgen een nieuwe rol. Technologisering en digitalisering veroorzaken en versterken deze verandering. Met behulp van internettechnologie zijn we altijd met elkaar verbonden en hebben toegang tot een enorme hoeveelheid informatie. Daardoor leven we anders en dus gebruiken we ook onze steden en dorpen anders. Tegelijkertijd biedt nieuwe technologie mooie kansen om de steeds complexere uitdagingen van de stad op een nieuwe manier op te lossen en de stad duurzamer te maken, efficiënter te laten functioneren en leefbaar te houden.

Dat gebeurt hier en nu.

Maar als we willen dat er daadwerkelijk sprake is van technologische vooruitgang, moeten we niet alles wat er op de markt komt zomaar accepteren en omarmen. We moeten keuzes maken over hoe de techniek onze leefomgeving mag beïnvloeden. Gedegen politieke keuzes over nieuwe publieke waarden. Verstandige keuzes over welke techniek we daarvoor inzetten. Doordachte ontwerpkeuzes over de inrichting van onze steden en dorpen. Kortom, we moeten ontwerpen met de nieuwe technologie. In de volle breedte. Politici en hun adviseurs, ontwerpers, uitvoerders en beheerders. Allemaal krijgen ze te maken met de vraag wat de nieuwe ontwerpkeuzes zijn en we willen ze graag allemaal betrekken bij die proces.

Maar wat zijn die doordachte ontwerpkeuzes? Dat weten we nog niet helemaal. En dat is ook niet raar. Er bestonden immers ook geen hoogspanningsmasten voor er op grote schaal elektriciteit werd gebruikt. Laat staan dat die masten weer invloed hadden op het ruimtegebruik eromheen. Ook die verandering hebben we vormgegeven. We kunnen leren hoe technologisering en digitalisering andere vakgebieden heeft veranderd. En we kunnen bedenken hoe dat ons vak gaat veranderen. Het komend jaar gaat de Future City Foundation dat doen. Daarbij kijken we naar:

>> De infrastructuur. Misschien wel het gemakkelijkst. Denk aan 5G-masten, kabels, leidingen, datacenters, enzovoort. Deze laag moet ontworpen en ontwikkeld worden. De stedenbouwer is een generalist met een brede kennis. Waar het specialistisch wordt, zal de kennis van specialisten worden ingehuurd.

>> De functies. Wonen, werken, recreëren, we zullen het blijven doen, maar op de manier die past bij de huidige tijd. De gamechanger hierbij is dat we altijd verbonden zijn, daardoor heel flexibel worden en zoeken naar betekenis.

>> Ethiek en politiek. Stedenbouw en ruimtelijke ordening gaan altijd gepaard met ethische keuzes. Nieuwe technologie en digitalisering brengt nieuwe ethische dilemma’s met zich mee. De Future City Foundation heeft zich het afgelopen jaar verdiept in ethiek en politiek. Dat resulteerde in het boek ‘Smart & Leefbaar’.

>> Het ontwerpproces zelf. Dat is misschien wel het meest ingewikkelde aspect. Maar als digitalisering en technologisering alles verandert, verandert ook de stedenbouw zelf. De vraag is alleen hoe dit gebeurt. Daarbij willen we leren van hoe andere (productie)processen veranderen. Kan de manier waarop een iPhone, het spel Fortnite, de Tesla model staan voor de manier waarop een nieuwe wijk wordt ontwikkeld? Of een bestaande wordt gerevitaliseerd? En zo ja, hoe dan?

We leven in een spannende tijd. Niet voor niets wordt dit een nieuwe industriële revolutie genoemd. Die komen gemiddeld maar eens in de eeuw voor. De vorige industriële revolutie leidde tot een hele nieuwe stedenbouw. Waarin steden enorm groeiden, grootschalige industrie een plaats kreeg in de stad (en functies later weer werden gescheiden), verkeer dominant werd en ga zo door maar door.

We kunnen nu nog helemaal niet overzien wat de gevolgen zijn van de huidige industriële revolutie. Maar we moeten het wel proberen te doorgronden. We moeten dat niet overlaten aan techbedrijven als Google of aan landen ver weg. We moeten dat – als vakmensen – zelf willen doen. Omdat het nu gebeurt, omdat het ons vak is, en omdat het enorm interessant en leuk is. En dus gaan we dat doen. We gaan in 2019 samen bedenken hoe de stedenbouw verandert. En daar kunt u gewoon aan meedoen.

Meedoen? Kijk hier voor meer info. Of mail of bel met Jan-Willem Wesselink via (jan-willem@future-city.nl / T+31628638426)

PS. We gaan dit nl. niet alleen doen, maar met partners. Onze founding partners ELBA\REC, Civity, DHM doen sowieso mee, net zoals de BNSP, en daarnaast hebben zich verschillende andere bedrijven al gemeld net als gemeenten en provincies. Begin januari maken we bekend welke dat zijn.