In vijf stappen naar datagedreven beleid


Door Richelle Raaphorst en Hans Dekker

Aan de hand van een stappenplan helpen we beleidsmakers data te benutten in hun beleid. De vijf beschreven stappen bieden een hulpmiddel om beleid te ondersteunen met beschikbare data en om het effect onderweg of achteraf te kunnen toetsen.

Er is behoefte aan inzicht in de mogelijkheden en relevantie van datagebruik. Overheden willen data benutten, maar hebben er beperkte ervaring mee. Veel van de tegenwoordig gecreëerde datastromen zijn relatief nieuw. Zo komen er steeds meer sensoren bij waarmee de openbare ruimte continu gemonitord kan worden. Bedrijven weten steeds meer van ons en adviesbureaus doen steeds meer datagedreven onderzoek. Aan de andere kant hebben veel (grotere) gemeenten dataspecialisten in dienst die zich afvragen waar zij waarde kunnen creëren. Ze willen weten waar, vanuit het beleid, de vraag naar informatie ligt. En waar zij die vraag kunnen beantwoorden. Deze twee partijen zijn in staat elkaars vragen te beantwoorden, maar spreken soms nog een andere taal. Er is een vertaalslag nodig om de juiste vragen op papier te krijgen.

In de praktijk zullen de stappen een aantal keer gehaald moeten worden voordat de beschikbare data en gestelde beleidsdoelen gecombineerd kunnen worden. En zodra het beleid is opgesteld, ontstaat er wel weer een nieuwe vraag. Zo begint het proces opnieuw.

Het stappenplan
Stap 1 Stel de juiste vraag
Stap 2a Datasoorten en -bronnen
Stap 2b Prioritering
Stap 3a Verzamelen
Stap 3b Waarderen
Stap 4a Van hypothese naar indicator
Stap 4b In vijf vragen een doelstelling
Stap 5 Van indicator naar beleid

Lees een uitgebreide toelichting bij het stappenplan in het boek ‘Een slimme stad, zo doe je dat – Verbonden, flexibel en betekenisvol; maak de echte future city’, van de Future City Foundation. Klik hier om het boek (gratis) te bestellen.