In vijf stappen naar datagedreven beleid


Eind 2018 organiseerden wij voor de provincie Zuid-Holland een serie workshops over realtime omgevingsbeleid. Deelnemers hieraan waren beleidsmedewerkers en dataspecialisten uit de provincie Zuid-Holland. De lessen die volgden uit deze bijeenkomsten vonden we zo belangrijk dat we ze met de rest van de wereld wilden delen. Dus verwerkten we ze in een boek, genaamd Data en Omgevingsbeleid, waarin een stappenplan wordt gegeven om tot datagedreven beleid te komen. De volgende inleiding komt uit dat boek.

Er is behoefte naar inzicht in de mogelijkheden en relevantie van datagebruik. Overheden willen data benutten, maar hebben er beperkte ervaring mee. Veel van de tegenwoordig gecreëerde datastromen zijn relatief nieuw. Zo komen er steeds meer sensoren bij waarmee de openbare ruimte continu gemonitord kan worden. Bedrijven weten steeds meer van ons en adviesbureaus doen steeds meer datagedreven onderzoek. Aan de andere kant hebben veel (grotere) gemeenten dataspecialisten in dienst die zich afvragen waar zij waarde kunnen creëren. Ze willen weten waar, vanuit het beleid, de vraag naar informatie ligt. En waar zij die vraag kunnen beantwoorden. Deze twee partijen zijn in staat elkaars vragen te beantwoorden, maar spreken soms nog een andere taal. Er is een vertaalslag nodig om de juiste vragen op papier te krijgen. Dit boek dient als handleiding. Om beleid vanuit een datagedreven aanpak te bekijken. Daarom beginnen we ook bij de data. Om vervolgens het beleid daarop te formuleren. Het vergt een andere manier van denken. Deze handleiding is met name bedoeld voor beleidsmakers, en is dus ook vanuit het beleidsvraagstuk geredeneerd. Maar ook voor dataspecialisten is kennis van dit proces van belang. Aan de hand van een stappenplan helpen we beleidsmakers de stap te zetten naar datageïntegreerd beleid. Met daarbij de lessen die wij gaandeweg hebben geleerd.

Stap 01 Stel de juiste vraag

Stap 02 Datasoorten en -bronnen

Stap 03 Verzamelen en waarderen

Stap 04 Van hypothese naar indicator

Stap 05 Van indicator naar beleid

Wilt u meer lezen? Klik hier om het boek (gratis) te bestellen.