Innovatie verankeren in een gemeentelijke organisatie


Door Marjolein Pauly

Waarom?!

 • Problemen groeien mee met de ontwikkelingen van stedelijk gebied. Als we niet opletten hebben we geen overzicht, geen beheersbaarheid en geen juiste deelnamen aan het economische en maatschappelijke leven meer.
 • Als lokale overheid moeten we mee met de technologische en digitale ontwikkelingen in de openbare ruimte, om niet achter de feiten aan te lopen als gemeentelijke organisatie.
 • Door op tijd aan te haken op vernieuwende technologie en digitale ontwikkelingen houden we onze steden leefbaar en maken we ze slimmer.
 • Door op een verstandige manier om te gaan met de mogelijkheden die de technologie en digitalisering ons bieden, kunnen we de informatie en communicatie in onze steden verbeteren zodat we klaar zijn voor morgen (sluit ook aan op de aankomende Omgevingswet).
 • Een voorwaarde om te komen tot innovatie binnen een (middelgrote) gemeente is dat je het niet politiekafhankelijk maakt, maar vast onderdeel laat zijn van je reguliere bedrijfsvoering (het moet in de genen van de organisatie en de gemeente zitten).
 • Antwoord krijgen op hoe het ontwerp en beheer van de openbare ruimte veranderen door de technologisering en digitalisering.
 • Technologisering en digitalisering vragen, zeker op de raakvlakken met het publiek belang, om verantwoorde ethische afwegingen.

Ingrediënten (gemeente Sittard-Geleen)

 • 94.000 inwoners, middelgrote gemeente
 • Genen vol innovatie
 • Ligging (A2, grens gebied, Maas, et cetera)
 • Bundeling van innovatie (samenwerking tussen bedrijven en scholen)
 • Geldnood (hierdoor noodzaak om na te denken over slimme en duurzame oplossingen: meer met minder)
 • Mix van meedenkende ambtenaren verspreid door de organisatie
 • Ondernemende stad met de handen-uit-de-mouwenmentaliteit
 • 100 procent doorzettingsvermogen

Dit is een voorpublicatie uit het boek ‘Een slimme stad, zo doe je dat – Verbonden, flexibel en betekenisvol; maak de echte future city’, van de Future City Foundation. Wilt u meer lezen? Klik hier om het boek (gratis) te bestellen.