Smart city op de agenda tijdens INNOvember


Voor wie: alleen rijksambtenaren
Wanneer: donderdag 19 november 11:30
Aanmelden: via
www.innovember.nl

Op donderdagochtend 19 november zal Jan-Willem Wesselink spreken over de smart city, tijdens een sessie welke onderdeel is van INNOvember. Een maand lang werken, leren en beleven van innovatie voor en door de overheid.

Rijksbreed beleid op smart city?

De komende jaren zullen onze regio’s, steden en dorpen onherkenbaar veranderen door digitalisering en technologisering. Dat biedt grote kansen om duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Het vergt tegelijkertijd dat we scherp letten op de bedreigingen. Het is een cross-sectorale en multidisciplinaire verantwoordelijkheid die binnen het openbaar bestuur op lokaal (gemeentelijk) niveau is ingebed. Er is echter nog geen Rijksbreed beleid op het onderwerp, tegelijkertijd raken beleidsterreinen van verschillende ministeries aan het onderwerp.

Onlangs is met behulp van diverse co-creatiesessies inzicht verkregen in kwesties die steden niet kunnen ‘regelen’ zonder de nationale overheid en op welke thema’s inzet op nationaal niveau gewenst is. Op 3 december wordt daarnaast de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ getekend waarin meer dan 50 partners (gemeenten, provincies, bedrijven, maar ook de Ministeries van BZK, IenW en JenV) met elkaar onderzoeken hoe ze smart city kunnen borgen in hun organisatie.

Tijdens de sessie staan 4 kernvragen centraal:

  • Waar gaat het over bij smart city. Wat is er aan de hand en waarom is dat urgent?
  • Wat zijn de knelpunten? Aan de hand van praktijkvoorbeelden lichten wij toe welke onderwerpen op (inter)nationaal niveau tussen wal en schip zijn beland. Daarnaast delen wij opgehaalde behoeften, inzichten, successen, lessen, (markt)ontwikkelingen en (gemist) potentieel uit de co-creatiesessies.
  • Wat zijn onze aspiraties? Wat kunnen wij in gezamenlijkheid oplossen? Wij onderzoeken welke analogieën er met ons vraagstuk te maken zijn.
  • Hoe kunnen we dit beter borgen bij het Rijk? Hoe kunnen we de City Deal benutten om dat doel te bereiken? En we bespreken hoe u daaraan kunt meedoen

Aanmelden kan via www.innovember.nl