Instrumenten van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’


Door Jan-Willem Wesselink

In de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ stellen de deelnemende partijen zich tot doel om processen te veranderen waarmee regio’s, steden en dorpen worden ontworpen, ingericht, beheerd en bestuurd, zodat optimaal gebruik kan worden gemaakt van de kansen die digitalisering en technologisering bieden. De partners hebben het doel om ten minste twaalf processen te veranderen, deze processen te borgen, te implementeren en opschaling te bereiken. Hierbij gaat het over de volgende vragen.

Procesvragen gericht op werken met data en datawijsheid. Binnen dit onderwerp werken de partners aan de tools ‘effectieve datastrategie voor gemeenten’, ‘meet-je-stad’, ‘hoe besteed je een urban data-platform aan?’ en ‘sensoren en privacy, hoe doe je dat?’. Maar ook procesvragen op het gebied van het interpreteren van data, bestuur en organisatie, ontwerpen en smart mobility binnen een smart city worden behandeld.

Een concreet voorbeeld is het instrument ‘Effectieve datastrategie voor gemeenten’. De aanleiding van dit instrument luidt als volgt: Er worden steeds meer data verzameld in de openbare ruimte. En er is bij gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk behoefte naar realtime data om daarmee beslissingen te kunnen nemen. Daarom is er een Kookboek ‘Effectieve datastrategie voor gemeenten’ ontwikkeld die in deze werkgroep verder wordt uitgewerkt. De bijbehorende procesvraag luidt: Hoe kunnen gemeenten op een verstandige manier omgaan met de verwerving en opslag van data uit de openbare ruimte?

Dit is een voorpublicatie uit het boek ‘Zo bestuur je een slimme stad – De democratie versterken met een digitaliserende samenleving’, van de Future City Foundation. Wilt u meer lezen? Klik hier om het boek (gratis) te bestellen.