Kansen verzilveren met lef


Column door Marc Martojo

In de ontwikkeling van de slimme stad lopen we tegen grenzen aan van wat we kunnen overzien. Technologisch is er meer mogelijk dan wat jij en ik ons kunnen voorstellen. De grens waar we tegenaan lopen is hoe we in ons bestuur omgaan met datgene wat technologie ons te bieden heeft. Een slimme stad vraagt om slim bestuur. Maar hoe doe je dat?

Bij DHM hanteren we een model voor slim besturen. Dit model, gebaseerd op het model uit de systems engineering, maakt inzichtelijk welke data op ambtelijk en bestuurlijk niveau nodig zijn om daadwerkelijk slim te kunnen besturen. En dat is hard nodig in een wereld die voor enorme uitdagingen staat op het gebied van klimaatverandering, urbanisatie en digitalisering. Tegelijkertijd biedt de huidige tijdsgeest ons, met de komst van de Omgevingswet, de mogelijkheden die de technologie ons biedt en de aanstaande verkiezingen, een prachtige combinatie van kansen om huidige systemen en structuren in beweging te brengen. Niet alleen omdat we anno 2020 over een enorme hoeveelheid data beschikken, maar ook omdat we te maken hebben met een samenleving waarin het normaal is om te participeren in besluitvorming over hoe onze wereld eruit moet zien: of dat nu via ‘traditionele’ wegen is zoals een Omgevingswet of via sociale media.

Om die kansen te verzilveren zijn twee dingen essentieel: lef en een langetermijnvisie. Het vraagt lef om dat wat voorhanden is te omarmen en tegelijkertijd aandacht te hebben voor zaken als privacy en veiligheid. En het vraagt visie om over bestuurstermijnen heen te kijken en je als bestuurder niet mee te laten slepen in het sentiment van alledag. Om je primair bezig te houden met het duiden van de bedoeling en functie van de stad, om vanuit rust en nuchterheid vorm te kunnen geven aan die definitie door middel van beleid. Voor die uitdaging staan bestuurders niet alleen. De markt kan hierin een belangrijke Marc Martojo slim besturenfaciliterende rol spelen. Bijvoorbeeld door de ‘data van de straat’ te vertalen naar informatie en door continu te monitoren wat mensen in de stad voelen en ervaren. Als we die gegevens samenvoegen en doorvertalen naar informatie die we kunnen interpreteren, kunnen bestuurders toetsen of het door hen ontwikkelde beleid nog steeds in lijn is met de bedoeling. Zodat ze op basis van feitelijke input kunnen bijsturen in besluiten of politieke onderbouwing.

Slim besturen? Als je het mij vraagt is dat het verzilveren van kansen, ten gunste van de functie en bedoeling van onze steden.

Marc Martojo
Directeur DHM Infra

Dit is een voorpublicatie uit het boek ‘Zo bestuur je een slimme stad – De democratie versterken met een digitaliserende samenleving’, van de Future City Foundation. Wilt u meer lezen? Klik hier om het boek (gratis) te bestellen.