Kennedy Van der Laan Premium Partner Future City Foundation: Juridische belangen borgen in de smart city


Advocatenkantoor Kennedy Van der Laan heeft zich als premium partner verbonden aan de Future City Foundation. Het partnership hebben de partijen dinsdag 19 november ondertekend op de Smart City Expo World Congres in Barcelona. Daarmee wordt ook de ontwikkeling van kennis over de juridische aspecten van de smart city geborgd.

Anita Nijboer, advocaat en partner bij Kennedy Van der Laan, is blij met deze stap. “Afgelopen jaren heb ik nauw samengewerkt met de Future City Foundation en met dit partnership brengen we dat naar een hoger niveau.” Voor het boek Smart & Leefbaar – belangen borgen in de digitaliserende gemeente (gepubliceerd in 2018) heeft Nijboer de zeven publieke waarden van het Rathenau Instituut onderzocht welke wetgeving er op dat moment bestond om ervoor te zorgen dat die waarden niet in het gedrang zouden komen. Deze waarden zijn: privacy, autonomie, veiligheid, controle over technologie, menselijke waardigheid, rechtvaardigheid en machtsevenwicht. Daarnaast schreef ze een modelverordening voor smartcitytoepassingen in de openbare ruimte, die gemeente gratis kunnen downloaden via de website van Future City.

Afgezien van specifieke wetgeving op het gebied van privacy en veiligheid is de regelgeving op het gebied van smart city beperkt. Er bestaan uitsluitend algemene mensenrechten die onder meer in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en de grondwet zijn vastgelegd. Zoals het recht op privacy, vrijheid van meningsuiting en het verbod op discriminatie. Een specifieke vertaling naar de smartcitytoepassingen is nog niet gemaakt, noch op Europees niveau noch op rijksniveau. Steeds meer gemeenten willen ‘smart’ worden, maar hoe borg je de publieke waarden van de burgers? Yvonne Kemmerling, voorzitter van de Future City Foundation is daarom blij met de samenwerking met Kennedy Van der Laan: “De Future City Foundation wil samen met Kennedy Van der Laan gemeenten handvatten bieden om een smartcitybeleid te ontwikkelen, waarbij de gemeente de regie houdt op smartcitytoepassingen in de openbare ruimte en de belangen van burgers zijn geborgd. Dat is enorme belangrijk. En daarom is dit partnership zo belangrijk.”

Kennedy Van der Laan
Kennedy Van der Laan is een onafhankelijk Nederlands kantoor met meer dan 100 advocaten. Sinds 1992 bedienen zij toonaangevende marktleiders, met specialistische juridische kennis onder meer op het gebied van IT, IP, Privacy en Verzekeringsrecht. Kennedy Van der Laan wil inzetten op het ontwikkelen van kennis over regelgeving die geldt voor smart city toepassingen in de openbare ruimte. Dat is noodzakelijk, want ondanks dat er steeds meer smartcitytoepassingen in de openbare ruimte komen is er op veel aspecten geen regelgeving.
www.kvdl.com

Over Future City
De Future City Foundation is een ‘movement of communities’ die zich bezighouden met digitalisering en technologisering van regio’s, steden en dorpen. Future City verbindt professionals bij gemeenten, bedrijven en andere organisaties met elkaar om samen van die regio’s, steden en dorpen slimme gemeenschappen te maken met een gezonder leefomgeving, zoals bedoeld in Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en conform onze Europese democratische waarden. Future City heeft een eigen FIWARE Lab. De Future City Foundation is de eerste FIWARE iHub van Nederland en heeft een zitting in de Europese Board van de FIWARE Foundation. Andere premium partners zijn: Civity, DHM Infra, ELBA\REC en VodafoneZiggo.
www.future-city.nl