Kick-off data- en kennishub ‘Gezond Stedelijk Leven’


Op donderdag 14 mei staat de kick-off gepland van de Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven (GSL).

Uiteraard houdt de organisatie rekening met de adviezen aangaande het Coronavirus. Als het nodig blijkt te zijn, wordt de bijeenkomst verplaatst of op een andere manier online georganiseerd. U wordt hierover tijdig geïnformeerd.

Binnen de Data- en Kennishub GSL werken maatschappelijke organisaties samen met burgers aan projecten om gezond leven in de stad te bevorderen. Met deze samenwerking willen we ervoor zorgen dat kennis en data over gezondheid en leefomgeving worden gebruikt voor concrete oplossingen die gezond leven in de stad bevorderen.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de Universiteit Utrecht (UU) en de Economic Board Utrecht (EBU) zijn deze samenwerking gestart. Future City Foundation is trotse partner van de Data- en Kennishub. Inmiddels hebben ook de Provincie Utrecht, Gemeente Amersfoort, Gemeente Hilversum, Hogeschool Utrecht, Civity en Mecanoo het voornemen om zich aan te sluiten.

VOOR WIE
De bijeenkomst op 14 mei is bedoeld voor onderzoekers, beleidsmedewerkers, professionals en andere geïnteresseerden die zich bezighouden met gezondheid en leefomgeving.

Tijdens de bijeenkomst vieren we niet alleen de start van de Data- en Kennishub GSL, maar gaan we ook inhoudelijk aan de slag in een aantal praktische werksessies. Ook als u (nog) niet betrokken bent bij dit initiatief stellen wij uw aanwezigheid zeer op prijs. Dit is het begin van een groter netwerk, waarin we samen met anderen aan de slag willen en wellicht ziet u ook kansen voor samenwerking. We denken graag mee met nieuwe, grensverleggende en data gedreven oplossingen voor gezond stedelijk leven.

PROGRAMMA

08:45 uur Ontvangst met koffie/thee
09:15 uur    Opening door dagvoorzitter
09:30 uur      Erik Gerritsen, Secretaris-Generaal VWS: Het belang van investeren in gezond stedelijk leven
09:45 uur Erik Tielemans, RIVM & Roel Vermeulen, Universiteit Utrecht: Missie, visie en projecten van de Data- en Kennis Hub Gezond Stedelijk Leven
10:00 uur Paneldiscussie: Ambities en perspectieven over gezond stedelijk leven vanuit wetenschap, overheid, bedrijfsleven en burger
10:45 uur Feestelijke ondertekening van samenwerkingsovereenkomst
11:00 uur Pauze
11:30 uur Themasessie ronde 1
13:00 uur Lunch
14:00 uur Themasessie ronde 2
15:30 uur Plenair terugkoppeling & afronding
16:00 uur Netwerkborrel

Bekijk het uitgebreide programma via deze link. Daar is ook meer informatie te vinden over de verschillende workshops.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Datum: donderdag 14 mei 2020
Tijd: 08.45 tot 17.00 uur
Locatie: Villa Jongerius, Kanaalweg 64, 3527 KX Utrecht (routebeschrijving)
Onder voorbehoud van wijzigende adviezen omtrent corona-maatregelen.

AANMELDEN
Meld u aan via de button.
Let op: Het aantal deelnemers is beperkt. Aanmeldingen worden verwerkt op datum van binnenkomst en daarbij wordt rekening gehouden met een evenredige vertegenwoordiging van de verschillende soorten organisaties.