Kick-off data- en kennishub ‘Gezond Stedelijk Leven’


Op donderdag 14 mei om 10.00 uur is de online kick-off van de Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven. Dit is de eerste in een serie webinars waarin we met u in gesprek gaan over hoe we door data en kennis te combineren Gezond Stedelijk Leven kunnen realiseren, en hoe we daarmee samen nieuwe concepten en business cases kunnen ontwikkelen. Future City Foundation is trotse partner van de Data- en Kennishub. We kijken er naar uit u te ontmoeten tijdens de eerste webinar op 14 mei.

We informeren u over de plannen van de Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven (GSL) en er is gelegenheid om vragen te stellen. Het perspectief van verschillende organisaties is essentieel voor het succes van de Data- en Kennishub GSL en daarom horen we in de webinar, maar ook daarna graag meer over uw ideeën.

In de komende webinars gaan we het hebben over de volgende onderwerpen:

  • Voor de zomer: Realtime omgevingsmonitoring / Slim werken aan klimaatadaptatie / Collectieve en wijkgerichte aanpak.
  • Na de zomer: Digital twin toepassingen / Gezonde ontwerpprincipes / De kennis gedreven democratie / Samenwerken in de quadrupel helix.

Daarnaast is er nog ruimte voor één of twee webinars met onderwerpen die we laten afhangen van de vragen en wensen van de deelnemers van de eerdere webinars. Heeft u nu al vragen, opmerkingen of suggesties over een van de onderwerpen? We horen ze graag tijdens de webinar op 14 mei.

Ook als u/uw organisatie (nog) niet betrokken is bij de Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven, dan stellen wij uw deelname aan de webinarserie zeer op prijs. Dit is een netwerk dat zal groeien en waarin we met een steeds groter wordende groep professionals en organisaties aan de slag willen met Gezond Stedelijk Leven. Welke kansen ziet u?

Registratie
Om deel te nemen aan de webinar, is het noodzakelijk om u via deze link aan te melden. Een dag voor de webinar ontvangt u de link naar de webinar en verdere instructies.

Programma (10:00 – 11:15 uur)

Deel 1 Start webinar en welkom
Deel 2 Introductie Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven en toelichting op webinarserie door: Roel Vermeulen (Universiteit Utrecht) en Erik Tielemans (RIVM)
Deel 3 Interactie en ruimte voor vragen over de Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven en de onderwerpen van de webinarserie
Deel 4 Korte vooruitblik eerstvolgende webinar: Real-time omgevingsmonitoring
Deel 5 Afronding en afsluiting

Praktische zaken

  • De voertaal is Nederlands.
  • De webinar wordt opgenomen en zal later terug te zien zijn op de website.
  • Tijdens de webinar worden er foto’s en screendumps genomen die gebruikt kunnen worden voor communicatiedoeleinden.

Over de Data- en Kennishub GSL
Binnen de Data- en Kennishub GSL werken maatschappelijke organisaties samen met burgers aan projecten om gezond leven in de stad te bevorderen. Met deze samenwerking willen we ervoor zorgen dat kennis en data over gezondheid en leefomgeving worden gebruikt voor concrete oplossingen die gezond leven in de stad bevorderen.

Partners
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de Universiteit Utrecht (UU) en de Economic Board Utrecht (EBU) zijn deze samenwerking gestart. Future City Foundation is trotse partner van de Data- en Kennishub. Inmiddels hebben ook de Provincie Utrecht, Gemeente Amersfoort, Gemeente Hilversum, Hogeschool Utrecht, Civity en Mecanoo het voornemen om zich aan te sluiten.

Voor wie?
De bijeenkomst op 14 mei is bedoeld voor onderzoekers, beleidsmedewerkers, professionals en andere geïnteresseerden die zich bezighouden met gezondheid en leefomgeving.

Tijdens de bijeenkomst vieren we niet alleen de start van de Data- en Kennishub GSL, maar gaan we ook inhoudelijk aan de slag in een aantal praktische werksessies. Ook als u (nog) niet betrokken bent bij dit initiatief stellen wij uw aanwezigheid zeer op prijs. Dit is het begin van een groter netwerk, waarin we samen met anderen aan de slag willen en wellicht ziet u ook kansen voor samenwerking. We denken graag mee met nieuwe, grensverleggende en data gedreven oplossingen voor gezond stedelijk leven.