Kick Off Manifest Digitale Overheid


Welke overheid willen we? Schrijf mee aan het ‘Manifest Digitale Overheid’. Om te beginnen op 7 maart 2024 bij GovTechNL in Den Haag.

 Als digitalisering en technologisering alles veranderen, hoe verandert dan de overheid? Als we terugkijken naar de vorige industriële revolutie (en naar de industriële revoluties daarvoor) zien we dat uiteindelijk ook de publieke sector en het openbaar bestuur anders functioneren door de impact van die industriële revolutie. Zo leidde in de vorige industriële revolutie de uitvinding van stoommachine tot grote fabrieken. In veel van die fabrieken werden arbeiders als slaven behandeld en als reactie daarop ontstond een beweging van arbeiders die zich verzetten tegen de manier waarop ze werden uitgebuit. Deze arbeidersbeweging eiste invloed in de politiek, waarna in grote delen van Europa uiteindelijk het algemeen kiesrecht werd ingevoerd.

We leven nu in een vergelijkbare tijd van grote verandering als een eeuw geleden. En ook nu verloopt de transitie met horten en stoten. Het is dus niet de vraag of, maar hoe en wanneer politiek en bestuur veranderen.

Er zijn uiteraard ook grote verschillen. Deze industriële revolutie gaat over wat anders dan de vorige. En leidt tot constante verbondenheid met elkaar, gaat over flexibiliteit en over betekenis. Met alle voor- en nadelen die daarbij horen. De vraag is wat dat betekent voor de manier waarop regio’s, steden en dorpen worden bestuurd. Wat is het effect op de rollen van algemeen en dagelijks bestuur en voor de invloed van inwoners en andere belanghebbenden? En vooral, hoe willen wij dat het bestuur van de wereld waarin wij leven wordt georganiseerd? Wat vinden wij belangrijk? Welke waarden willen we daarin terug zien?

Daarover gaan we dit jaar met elkaar in gesprek. En we zoeken zoveel mogelijk mensen die dat gesprek met ons willen voeren. Samen stellen we een manifest op waarin we vastleggen wat wij willen wat die overheid van de toekomst is.

Daar kunt u aan meedoen. Om te beginnen op donderdagmiddag 7 maart bij GovTechNL in Den Haag. Daar organiseren Future City Foundation en GovTechNL een unconference-sessie als start van het manifest. De eerste van een jaar lang sessies en (online) bijeenkomsten. Meld je daarom nu hieronder aan.

Meld je hier aan

_______________________________________________________________

Datum en tijd: 7 maart 2024- 14.30 – 17.30 uur

Locatie: GovTech NL (Wilhelmina van Pruisenweg 35, 2595 AN Den Haag)