KPN: Slimme afvalbak


Waarom?
Vuilnisophaaldiensten gaan vaak inefficiënt te werk en halen op plekken vuilnis op, waar bakken nog lang niet vol zijn. Door dit via de slimme afvalbakken door te geven, kunnen ze zelf hun route bepalen en zo efficiënter en duurzamer te werk gaan. Hiermee worden routes geoptimaliseerd en ontstaat er een afvalbeleid dat aansluit op de specifieke situatie van de gemeente en (omdat het een lerend systeem is) dit ook blijft doen.

Hoe?
KPN ontwikkelde een kastje dat meet hoe vol de afvalbak is en deze informatie wordt vervolgens verzonden naar de medewerkers van de vuilnisophaaldienst. De data wordt direct gebruikt voor routing en daarna voor het afvalbeleid.

Wat?
Het kastje bevalt vulgraadsensoren die meten hoe vol de afvalbak is en deze data vervolgens via LoRa verzenden naar de medewerkers.

Website: https://www.kpn.com/zakelijk/thedigitaldutch/klantcase/gemeente-leusden-innoveert-verder-om-haar-smart-city-ambities-te-verwezenlijken.htm

Klik hier als de pop-up niet opent.