Laat u het bloeien


Door Judith Brummelkamp, Bob Felix & Oscar Kuenen

Uit het Tuinmanproject blijkt dat een groot aantal inwoners graag verantwoordelijk wil zijn voor de groenvoorziening in de buurt. De gemeente Sittard-Geleen speelt op uitvoerend niveau slim in op deze behoefte met het Laat u het bloeien-project. Mensen kunnen hierin zelf aan de slag met het onderhoud van groenstroken door er een te adopteren. Mensen met groene vingers krijgen de optie zelf een bijdrage te leveren aan een prettige leefomgeving en daarnaast kleur en fleur in hun wijk te geven.

Daar heeft de gemeente enkele spelregels opgesteld:

  • De grond blijft eigendom van de gemeente.
  • Het openbare karakter van het groen moet behouden blijven (en dus geen verlenging van de particuliere tuin).
  • De initiatiefnemers maken hun activiteiten omtrent hun groenbeheer bekend bij alle omwonenden.
  • Het is niet toegestaan om verharding of andersoortig civieltechnisch werk aan te brengen.
  • Eventueel aanwezige bomen blijven in onderhoud van de gemeente.

Dit voorbeeld laat zien hoe een gemeente het eigenaarschap bij de inwoners kan leggen. Het slim inspelen op deze trend geeft de gemeente ruimte om een meer controlerende functie in te nemen en de burger te integreren in de uitvoering.

Jongprofessionals van Jelmer onderzochten in en met de gemeente Sittard-Geleen hoe digitalisering en technologisering doorwerkt in de dagelijkse werkelijkheid van het groen in de openbare ruimte. Door het hele boek heen leest u hun conclusies in de rubriek Smart & Groen.

Dit is een voorpublicatie uit het boek ‘Zo bestuur je een slimme stad – De democratie versterken met een digitaliserende samenleving’, van de Future City Foundation. Wilt u meer lezen? Klik hier om het boek (gratis) te bestellen.