Lessen uit India: 100 Smart Cities binnen 5 jaar!


Sinds de start van het Smart Cities Missions-programma in 2015 telt India 100 slimme steden. Dit programma wordt voor ongeveer 40% gefinancierd door de overheid en de rest door de markt. Hoe zien slimme steden eruit in India? Hoe verschillen slimme steden in India van Europa? Waar liggen de kansen voor ondernemers? Deze en andere onderwerpen kwamen aan bod tijdens de ‘online missie’ naar India.

Dit is een verslag van de lezing die De heer Kunal Kumar hield tijdens onze online mission naar India. Bekijk de video boven dit bericht voor de hele lezing. Deze missie werd georganiseerd op verzoek van RVO en het Ministerie van BZK. Voor meer informatie klik hier.

Groeiende invloed van de steden

Na de onafhankelijkheid (1947) was India een gecentraliseerd land, waar binnen stadsbesturen weinig invloed hadden op de besluitvorming. Dat veranderde echter in 1992, toen door een grondwetswijziging het stadsbestuur meer macht kreeg. Dit leidde tot een meer op maat gemaakte aanpak, waarbij stad specifieke vraagstukken konden worden aangepakt. De focus lag vooral op het moderniseren van de sanitaire voorzieningen en andere grote infrastructuurprojecten. Een focus op ‘inhalen, in plaats van vooruit te kijken’ zoals De heer Kunal Kamar uitlegde. Dat veranderde allemaal in 2014, wanneer het gesprek rond slimme steden van de grond kwam en de de blik meer op de toekomst werd gericht. Helemaal toen het werd geformaliseerd binnen het landelijke Smart Cities Missions-programma welke opgestart is in 2015 en tot op de dag van vandaag doorloopt.

De onderliggende principes van een slimme stad

Wat De heer Kunal Kamar  betreft gaan slimme steden in de eerste plaats over mensen. Het gaat niet om de technologie zelf legt hij uit, met wat hij de ‘foundation priciples’ noemt: inclusie, innovatie, duurzaamheid, burger staat centraal. Een slimme stad moet al deze principes adresseren, hoewel dit makkelijker gezegd dan gedaan is. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat 95% van de inwoners een keuze maakt die zeer nadelig is voor de resterende 5%, wat in strijd met het ‘inclusie principe’.  Het is een constante evenwichtsoefening, een die in elke stad moet plaatsvinden. Dit moet lokaal worden opgepakt en niet op een landelijk niveau. De rol van de centrale overheid hierin is zoals De heer Kunal Kamar beschrijft, als een facilitator die standaarden neerzet en ervoor zorgt dat alles wat in het kader van de slimme stad wordt ontwikkeld reproduceerbaar en context onafhankelijk is.

Kansen

Er liggen veel kansen op het vlak van de slimme stad. Elke stad heeft zo zijn eigen scala aan projecten, welke worden aangepakt vanuit het ‘quadruple helix model’, waarbij het perspectief van de burger belangrijk is. Steden werken onderling veel samen, o.a. door data-allianties  – kennis en inzichten delen –  en er is ruimte voor input van buitenaf. Grofweg vallen de slimme stad projecten binnen India, volgens De heer Kunal Kamar, binnen de volgende categorieën:

  1. Verbeteren van bestuur;
  2. hoe nieuwe bronnen van financiering aan te boren;
  3. hoe maak je ruimtelijk ontwerp meer burgergericht, dynamisch, wendbaar;
  4. diensten en infrastructuur en;
  5. gebruik van technologie.

Bestaat de ‘slimme stad ‘ wel?

In de kern van het denken van de heer Kunal Kamar bestaat een slimme stad niet. Een slimme stad is voor hem een proces wat constant in ontwikkeling is. Een ontwikkeling waar partijen in binnen- en buitenland aan bij kunnen dragen. In zijn visie zijn de 100 slimme steden in India niet slim omdat ze een bepaald level van ontwikkeling hebben, maar slim omdat ze continue werken aan de principes van een slimme stad. Tegelijkertijd staat de wereld om ons heen niet stil, de weg naar de slimme stad is een continue reis.