Lessen uit NYC: ‘Inclusieve smart city’s – de win-win die niemand pakt’


‘Inclusieve smart-city-oplossingen vormen een enorme markt, in ieder geval in de VS. Toch grijpt vrijwel niemand die kans. En dat komt omdat de mensen die de mogelijkheden hebben om oplossingen te ontwikkelen, niet begrijpen wat het probleem is. En omdat de mensen die het probleem hebben, niet weten hoe ze het op een innovatieve manier moeten oplossen.’

Dit is een verslag van de lezing die Alexander Shermansong hield tijdens onze online mission naar New York. Bekijk de video boven dit bericht voor de hele lezing. Deze missie werd georganiseerd op verzoek van RVO en het Ministerie van BZK. Voor meer informatie kijk hier.

Alexander Shermangsong, directeur van Civic Consulting USA, ziet die kansen wel en somt ze graag op. De helft van de Amerikanen woont in een huurwoning, daar gaat jaarlijks 10 miljard dollar belastinggeld naartoe en er worden jaarlijks 80.000 nieuwe huurwoningen opgeleverd door de markt. En door de covid-crisis groeit die markt alleen maar. Er ligt een hele grote kans voor het bedrijfsleven en omdat je daarmee ook het leven van mensen met een laag inkomen verbetert, is het een echte win-win. Want terwijl in de woningbouw de focus nu ligt op het nog energiezuiniger maken van woningen die al heel energiezuinig zijn, is er veel meer energie en geld te besparen in sociale huurwoningen.

Financieel-analfabetisme
Volgens Shermansong liggen er kansen op drie vlakken: financiële dienstverlening, zorg en arbeidsmarkt. Als voorbeeld van financiële dienstverlening te beginnen: in Amerika wordt er te weinig gespaard, een grote groep mensen is financieel-analfabeet. Mede daardoor hebben ze een te kleine buffer om onverwachte tegenvallers op te vangen. Om sparen te stimuleren bieden banken prize-linked savings aan, waarbij onder spaarders prijzen worden verloot ter waarde van het gespaarde bedrag. Dat is een win voor banken die meer spaarrekeningen verkopen en voor de spaarders. En tenslotte voor de maatschappij als geheel, omdat er minder armoede ontstaat.

Hij denkt dat er zo nog veel meer producten zijn die ontwikkeld kunnen worden voor deze groep en noemt bijvoorbeeld opslagruimte. Juist mensen die klein behuisd zijn, hebben opslagruimte nodig, maar op maat. Een digitale kast in het appartementsgebouw is dan een logische oplossing. Of kijk naar thuiswerken. Door de lockdown blijkt opeens dat veel callcenter werk wel degelijk vanuit huis gedaan kan worden. Dat kan leiden tot een flinke investering in de internetaansluitingen in achtergebleven buurten en tot een hogere kwaliteit van leven van de callcentermedewerkers, die nu veel minder tijd kwijt zijn aan woon-werk-verkeer.

Geen affiniteit
Maar als je die kansen wilt benutten, moet je je echt verdiepen in de doelgroep. Dat geldt altijd, stelt Shermansong. De meeste venture-capitalist zijn mannen. Dan lijkt het mij geen toeval dat 89% van hun investeringen gaat naar startups die worden geleid door mannen. Ze hebben gewoon geen affiniteit met vrouwen en producten voor vrouwen. Dat zelfde geldt voor de kloof tussen rijk en arm. Ze snappen de markt niet en dus laten ze kansen liggen

Dit is een verslag van de lezing die Alexander Shermansong hield tijdens onze online mission naar New York. Bekijk de video boven dit bericht voor de hele lezing. Deze missie werd georganiseerd op verzoek van RVO en het Ministerie van BZK. Voor meer informatie kijk hier.