Leven in Zuid-Holland


Denk mee over de leefkwaliteit in de provincie Zuid-Holland

SAMEN MAKEN WE ZUID-HOLLAND BETER

Om te weten te komen welke verschillende gedachten en invalshoeken er leven binnen de grenzen van de provincie Zuid-Holland, start de Provincie Zuid-Holland vanaf januari 2018 het project ‘Leven in Zuid-Holland’. We onderzoeken hoe we het leven in de provincie aantrekkelijker kunnen maken op allerlei gebieden: wonen, werken, recreatie, natuur, mobiliteit, ondernemen, etc. etc.

Dit doen we samen met Zuid-Hollanders en iedereen die zich betrokken voelt bij de provincie of werkt bij een instelling die betrokken is bij de provincie. Samen zoeken we naar hoe we de leefkwaliteit in Zuid-Holland kunnen verhogen, hoe we dat kunnen meten en hoe we dit kunnen vertalen naar beleid.

WAT IS GELUK? METEN BELEID
Wat maakt inwoners van Zuid-Holland gelukkig? En wat verhoogt de leefkwaliteit in de provincie? Hoe maak je de leefkwaliteit meetbaar? Welke data is er al beschikbaar en wat willen we meten? Hoe vertaal je leefkwaliteit door in beleid?

WAT VOORAF GING

In augustus 2017 organiseerde het Kennislab voor Urbanisme in opdracht van de Provincie Zuid-Holland de Summerschool Omgevingsvisie Zuid-Holland. De omgevingsvisie is een strategische visie voor de lange termijn voor de gehele fysieke leefomgeving, de stip aan de horizon. In 3 dagen bedachten 24 Zuid-Hollandse jongprofessionals en seniors 6 visies voor de toekomst van Zuid-Holland. Dit leverde de volgende uitkomsten op:

 • Het grote doel:
  Hoe zorgen we ervoor dat Zuid-Hollanders gelukkig zijn?
 • Het meten van de leefkwaliteit door middel van data, als instrument voor planologie
 • Daarbij het versterken van de identiteit(en) in de provincie
 • En de praktische uitwerking:
  • Focus op circulaire economie en duurzaamheid
  • Oplossen mobiliteitsproblematiek

HET VERVOLG

In 2018 wil de Provincie Zuid-Holland met het project ‘Leven in Zuid-Holland’ onderzoeken hoe de leefkwaliteit in de provincie kan worden verhoogd op het gebied van wonen, werken, recreatie, natuur, mobiliteit, ondernemen, economie, duurzaamheid, etc..

Dat doen we door:

 • het aanscherpen en uitwerken uitkomsten summerschool;
 • te definiëren wat de leefkwaliteit van Zuid-Holland bepaalt;
 • te onderzoeken welke data daarvoor nodig zijn en of die al bestaan;
 • met als einddoel het ontwikkelen van een ‘dashboard leefkwaliteit’ voor Zuid-Holland.

Het dashboard leefkwaliteit meet door middel van verschillende data realtime de leefkwaliteit in Zuid-Holland. Op basis daarvan wil de Provincie beleid maken en indien nodig beleid aanpassen. Zo maken we samen Zuid-Holland schoner, slimmer en sterker!


DOE MEE!

Ben je Zuid-Hollander? Of voel je je zo, omdat je er werkt of studeert? Of omdat je er geboren bent, en de provincie je je nog steeds aan het hart gaat? Denk dan mee over de toekomst van Zuid-Holland!

Iedereen die zich betrokken voelt bij de provincie of werkt bij een instelling die betrokken is bij de provincie mag mee doen aan het project Leven in Zuid-Holland. We zoeken dus inwoners van Zuid-Holland, mensen die werken bij Zuid-Hollandse gemeenten, bedrijven, vervoersmaatschappijen, glastuinbouwers, burgerinitiatieven, milieuclubs, Waterschappen, netbeheerders, natuurbeschermers, veehouders, etc.

Kijk voor meer informatie op www.leveninzuidholland.nl

   Dit doen wij in opdracht van Provincie Zuid-Holland en in samenwerking met het Kennislab voor Urbanisme