Living Lab Smart Emission Amersfoort


Waarom
Gemeente Amersfoort wil meer zorg dragen voor het verbeteren van de luchtkwaliteit. Het project draagt bij aan de EBU agenda ‘Healthy Urban Living’.

Hoe
Het opzetten van een ‘Living Lab Smart Emission’ waarin het meten van de luchtkwaliteit centraal staat. Onderdeel van de integrale visie ‘Fijnstof: het Actieprogramma luchtkwaliteit 2016-2020’ waarin alle maatregelen staan die de gemeente Amersfoort gefaseerd zal oppakken. Co-creatie (met onder meer broedplaats De War en Meet je Stad) staat centraal.

Wat
Living lab heeft vier beoogde effecten: stad betrekken en ‘citizen science’ benutten, slimme technologie gebiedsgericht toepassen, bouwen aan smart city indicatoren en klein beginnen plus waar mogelijk uitbouwen en partners ruimte bieden aan te haken.

Fiware
Fiware data en tools worden gebruikt om (sensor) data te verzamelen, te structureren en te ontsluiten.

Contact
Gemeente Amersfoort, Janette van Dijk (projectmanager smart city), ja.vandijk@amersfoort.nl

 

Klik hier als de pop-up niet opent.