Maastricht: Geen project, maar manier van werken


Door Alissa Verwoerd

Digital twins, smart mobility en smart districts. Nieuwe slimme en innovatieve projecten als deze, passend bij smart city, vliegen je tegenwoordig om de oren. Voor veel steden zijn dit soort enorme projecten wegens tijd-, kennis- en budgetgebrek echter nog lang niet haalbaar. Zij zouden best een smart city willen worden, maar waar begin je? Sanne de Groen, beleidsadviseur informatiemanagement in Maastricht, liep in haar gemeente tegen dezelfde vraag aan en vertelt over haar werkwijze in het nemen van de eerste stapjes op gebied van smart city.

Waar te beginnen? Dat was de vraag die De Groen door de gemeente Maastricht voorgeschoteld kreeg en waar veel gemeenten mee worstelen. ‘Ik ben simpelweg begonnen met het houden van interviews met allerlei werknemers binnen de gemeente’, laat De Groen weten. ‘Daarbij startte ik met de vraag: wat houdt smart city in? Iedereen kon een voorbeeld noemen van smart city, maar niemand kon aangeven waar we de focus als gemeente Maastricht zouden willen leggen. Toen ik vroeg waar mensen in 2024 met de gemeente zouden willen staan, werd het voor velen nog lastiger. Ik kwam erachter dat veel collega’s nog over weinig kennis beschikten over het potentieel van de moderne technologieën. De gesprekken waren daardoor erg intensief, maar uiteindelijk is het wel gelukt om een toekomstbeeld voor de gemeente Maastricht te schetsen.’

Het kost veel tijd en energie, al die interviews, gesprekken en brainstormsessies. De Groen is zich ervan bewust, maar is er, net als haar naaste collega’s, heilig van overtuigd dat het wel van grote meerwaarde is. ‘De belangrijkste voorwaarde voor het starten met smartcitytechnologieën is het hebben van draagvlak. Als je dit niet hebt vanuit de organisatie ben je namelijk aan een dood paard aan het trekken. Door veel tijd en energie in mensen te steken worden ze gemotiveerd en geënthousiasmeerd om iets met alle plannen te doen. Het kost veel tijd, maar uiteindelijk zal het zijn vruchten afwerpen.’

Dit is een voorpublicatie uit het boek ‘Zo bestuur je een slimme stad – De democratie versterken met een digitaliserende samenleving’, van de Future City Foundation. Wilt u meer lezen? Klik hier om het boek (gratis) te bestellen.