Masterclass 10 juni: Samen naar een slimme stad


Bent u bezig met data en technologie in de stad? Merkt u dat het lastig is om meer collega’s en/of afdelingen bij uw projecten te betrekken? Of bent u geïnteresseerd in de smart city, maar weet u niet hoe u data kunt inzetten bij maatschappelijke vraagstukken? Dan is deze online masterclass voor u én uw collega’s! Deelname is kosteloos.  

Datum Woensdag 10 juni 2020
Tijd 15:00 uur – 17:00 uur
Locatie online; u ontvangt na inschrijving een bevestiging en een link om deel te nemen
Prijs Deelname is kosteloos
Aanmelden: Klik hier om u aan te melden via de website van Platform31.
Voor deze bijeenkomst kunnen zich maximaal 30 personen aanmelden (het liefst in koppels). Bij overaanmelding maakt de organisatie een selectie. 

Future City organiseert de masterclass ‘Samen naar een slimme stad’ i.s.m.
Platform31. Deze masterclass dient tevens als input voor de City Deal Een slimme stad, zo doe je dat.

De digitale transitie is volop gaande. We zien dat data en technologie onze samenleving en ook steden en dorpen snel doen veranderen. Die veranderingen raken iedereen, ook gemeenten. In het kort hebben we te maken met de volgende veranderingen:

 • Bestaande taken verdwijnen of worden geautomatiseerd.
 • De manier van burgerparticipatie verandert en daarmee de interactie tussen gemeentebestuur en burgers.
 • Er ontstaan nieuwe kansen en daarmee nieuwe spelers op de markt.
 • Nieuwe producten creëren een nieuwe vraag.

Deze veranderingen zijn geen keuze en geen verhaal van de verre toekomst, maar de actuele realiteit in elke gemeente. Het zijn uitdagingen waarmee elke afdeling aan de slag moet, anders blijven kansen liggen. Digitalisering en technologisering kunnen bijvoorbeeld helpen om processen efficiënter te laten verlopen, beter inzicht te krijgen in beleidsdoelen en effectiever budgetten te besteden. Maar hoe overtuigt u uw collega’s hiervan?

Spoedcursus smart city

Daarvoor organiseren we de masterclass ‘Samen naar een slimme stad’. Een spoedcursus smart city voor beleidsmedewerkers die willen leren:

 • wat een smart city en datagestuurd werken inhoudt;
 • welke kansen digitalisering en technologisering bieden voor verschillende beleidsdomeinen en hoe u dat praktisch kunt toepassen;
 • hoe u de publieke waarden goed kunt borgen.

Aan het einde van deze masterclass begrijpt u waar het om gaat als we praten over data, smart city en datagestuurd beleid. U heeft geïnventariseerd waar kansen en risico’s liggen binnen een beleidsvak naar keuze. En u weet nu hoe u samen met uw collega’s kunt bijdragen aan een betere kennisdeling over digitalisering in uw interne organisatie.

Voor wie?

Aan deze masterclass kunt u meedoen als:

 • U werkzaam bent bij een gemeente en u bezighoudt met smart city toepassingen, data en technologie binnen de gemeente.
 • Óf u werkzaam bent bij een gemeente en graag wilt leren hoe u data en technologie voor uw domein kunt gebruiken.

Wat gaan we doen?

 • Introductie. Wat verstaan we onder smart city-toepassingen en wat is de rol van de gemeente hierbij?
 • Inzet data voor maatschappelijke vraagstukken. Aan de hand van casussen uit het fysieke domein gaan we in op de vraag: Hoe verbind je inhoudelijke en technische mensen om zo gericht data in te kunnen zetten voor maatschappelijke vraagstukken?
 • Borging publieke waarden. Welke rol heeft de gemeente? Hoe kun je er samen voor zorgen dat het publieke belang voorop staat? Welke afwegingen maak je hierin?

Heeft u een casus rondom data en het fysieke domein die u graag in de masterclass wilt behandelen? Laat het ons weten, we ontvangen uw inzending graag uiterlijk 17 mei.

Na afloop van de masterclass stellen wij een korte publicatie samen waarin we de belangrijkste inzichten voor u bundelen.