Meet de klas


Waarom
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de kwaliteit van het binnenmilieu op scholen en kinderdagverblijven vaak onder de maat is. Een ongezond binnenmilieu kan zowel de gezondheid als de leerprestaties van kinderen beïnvloeden.

Hoe
Door zes gemeenten heen worden er 20 klaslokalen uitgerust met een sensorcombinatie die data over het binnenmilieu verzamelt. De plug en play combinaties worden door de kinderen zelf geïnstalleerd tijdens een workshop (leren over IoT/Tech). Op basis van de metingen van het binnenmilieu kan dit geoptimaliseerd worden. Er wordt gewerkt met een controlegroep. C02 wordt gebruikt als belangrijkste indicator van luchtkwaliteit. Gedurende het project wordt gekeken of licht, geluid en/of temperatuur moeten worden toegevoegd.

Wat
Beoogde effect is dat inzicht in het binnenmilieu leidt tot een verbetering van het binnenmilieu. Ondersteunend aan dit effect wordt de regio voorzien van een open IoT netwerk (LoRa) en applicatiefundament voor publieke (onderwijs en overheid) en private (bedrijven en ondernemingen) doeleinden. Daarnaast moest het project kinderen enthousiasmeren voor techniek.

Fiware
Opleveren van dataserver en generieke applicatie laag.

Contact
Economie071, Harmen Wolf (E071, procesmanager) of Robin Puthli (Itude Mobile, r.puthli@itude.com)

Kijk ook op http://www.economie071.nl/alle/meet-klas-geeft-inzicht/