Meld je nu aan voor de Dag van de Stad op 1 November!


Op de Dag van de Stad, die dit jaar op 1 november fysiek plaatsvindt in Heerlen, komen alle thema’s van de stad, als economie, wonen, klimaat, duurzaamheid, veiligheid, onderwijs, bevolkingsdaling en bouwen, samen. 

Kom je naar Heerlen en wil je ook ontdekken wat er ’s nachts allemaal gebeurt in de stad en omgeving? Meld je dan aan voor een van de nachtelijke stadswandelingen tijdens de Nacht van de Stad op zondag 31 oktober. Een cabaretier opent de Nacht in het Parkstadtheater en aansluitend bezoek je de zilverzandgroeves, het Maankwartier of de Wilhelminaberg by night. Maar je kunt ook een mural tocht maken en zelf aan de slag met graffiti!

Tijdens de Dag van de Stad op 1 november wordt de Deense top architect Jan Gehl ingevlogen. Gehl bekijkt steden op ooghoogte en ervaart ze met alle zintuigen. Met Kopenhagen, Melbourne en New York als voorbeeld laat Gehl zien hoe zijn gedachtegoed steden daadwerkelijk leefbaarder kan maken. Ook kun je verschillende last lectures volgen van oa Maarten van Rossum. Daarnaast kun je ook nog deelnemen aan een ontwerpateliers waarbij aan de hand van een praktische en prikkelende ontwerpmethode aan de slag met herkenbare complexe vraagstukken uit diverse steden. En natuurlijk kun je ook op kennisexpeditie in Heerlen en omgeving. Kortom, bekijk alvast het blokkenschema en schrijf je in voor de Dag van de Stad.

Mede namens de mede organiserende partijen Gemeente Heerlen, Stadsregio Parkstad Limburg, IBA Parkstad, de provincie Limburg, G4, G40, Netwerk Kennissteden, VNG, Platform31 en de ministeries van EZK, I&W, OCW, SZW, VWS en JenV,

Tot 1 november in Heerlen!

Corona-maatregelen

De organisatie volgt de ontwikkelingen rond de corona-maatregelen op de voet. Vooralsnog hanteren ze bij deelname op locatie in Heerlen, de testen-voor-toegang-norm om voor iedereen een prettige en veilige deelname te garanderen. Houd www.dedagvandestad.nl in de gaten voor wijzigingen.