Meld je nu aan voor de Dag van de Stad op 1 november!


Op de Dag van de Stad, die dit jaar op 1 november fysiek plaatsvindt in Heerlen, komen alle thema’s van de stad, als economie, wonen, klimaat, duurzaamheid, veiligheid, onderwijs, bevolkingsdaling en bouwen, samen. Tijdens deze dag organiseren wij twee ontwerpateliers gericht op de slimme stad en het sociaal domein. En samen met bestuurders en experts nemen we deel aan het bestuurdersprogramma met als thema ‘De digitale stad’ over de kansen en uitdagingen van de inclusieve digitale stad. Zorg dat u erbij bent en meld u snel aan voor Dag van de Stad 2021.

Kom je naar Heerlen en wil je ook ontdekken wat er ’s nachts allemaal gebeurt in de stad en omgeving? Meld je dan aan voor een van de nachtelijke stadswandelingen tijdens de Nacht van de Stad op zondag 31 oktober. Een cabaretier opent de Nacht in het Parkstadtheater en aansluitend bezoek je de zilverzandgroeves, het Maankwartier of de Wilhelminaberg by night. Maar je kunt ook een mural tocht maken en zelf aan de slag met graffiti!

Programma
Tijdens de Dag van de Stad op 1 november wordt de Deense top architect Jan Gehl ingevlogen. Gehl bekijkt steden op ooghoogte en ervaart ze met alle zintuigen. Met Kopenhagen, Melbourne en New York als voorbeeld laat Gehl zien hoe zijn gedachtegoed steden daadwerkelijk leefbaarder kan maken. Ook kun je verschillende last lectures volgen van oa Maarten van Rossum. Daarnaast kun je ook nog deelnemen aan een ontwerpateliers waarbij aan de hand van een praktische en prikkelende ontwerpmethode aan de slag met herkenbare complexe vraagstukken uit diverse steden. En natuurlijk kun je ook op kennisexpeditie in Heerlen en omgeving.

En mis onze twee ontwerpateliers niet:

Ronde 1 & 2 (13.15 – 15.00 uur) Gezondheid – Digitalisering, de toekomst voor maatwerk in het sociaal domein?
Onze samenleving heeft in toenemende mate te maken met digitalisering. Ook op het gebied van welzijn speelt digitalisering een steeds grotere rol om burgers op afstand van ondersteuning en zorg te kunnen voorzien. Nieuwe digitale tools kunnen het leven  makkelijker maken, maar ze brengen ook uitdagingen met zich mee. Is digitalisering een zegen voor de zorg, of komen er juist extra zorgen bij? Hoe kunnen zorgverleners het beste samenwerken én gepaste zorg en ondersteuning bieden, met behulp van deze nieuwe digitale mogelijkheden? En op welke toekomst moeten gemeenten zich op dat gebied voorbereiden? In kwetsbare wijken is vaak sprake van multiproblematiek. Dit gaat hand in hand met een grote hoeveelheid aan verschillende zorgverleners en zorgaanbieders. Hoe kunnen gemeentes digitale oplossingen gebruiken om gerichter acties uit te zetten voor inwoners die te maken hebben met multiproblematiek? Zodat voorkomen kan worden dat inwoners van loket naar loket worden gestuurd. Maar ook door ervoor te zorgen dat alle betrokken zorgverleners elkaar op wijkniveau digitaal kunnen vinden, bijvoorbeeld via een digitaal loket. Daarnaast heeft de gemeente de verantwoordelijkheid zorg te dragen voor toegankelijkheid en veilig gebruik van deze digitale middelen voor en door iedereen. In deze sessie willen we gezamenlijk ontdekken hoe we nieuwe perspectieven kunnen bedenken voor gemeenten om zorgverleners, op wijkniveau zo goed mogelijk aan elkaar te verbinden.


Ronde 2 (15:15 – 17:00 uur) 3 – Sociaal domein, leefbaarheid en veiligheid – Bouw je eigen slimme Stad
Tijdens de coronapandemie werd duidelijk dat drukte in de stad ook een probleem kan zijn. Binnen gemeenten was dat al langer bekend. Veel middelgrote en grote steden hebben een (afdeling) crowdmanagement, die de drukte in de binnenstad regelt. In steden als Amsterdam, maar ook ’sHertogenbosch is dat elke dag nodig en helemaal als er een evenement is. De noodzaak van druktemonitoring werd de afgelopen decennia op verschrikkelijke manier duidelijk, bijvoorbeeld tijdens de Loveparade in Duisburg in 2010 waarbij 21 doden vielen. Bij de coronacrisis werd vaak naar nogal primitieve middelen gegrepen om de drukte in de stad te reguleren, waardoor de stad eenrichtingsverkeer werd. Terwijl dat niet per se altijd nodig was. Er zijn slimme oplossingen die meten waar het druk is en kunnen aangeven hoe die drukte gereguleerd moeten worden. Door middel van sensoren wordt de drukte gemeten en via een digital twin van de stad, wordt deze geanalyseerd en gemanaged. Voor veel mensen klinkt dat abstract en ver van hun bed.

Daarom gaan we in deze workshop zelf aan de slag! We leren hoe sensoren werken en zien hoe data wordt verzameld en geanalyseerd. We denken na over de ethische consequenties daarvan. Willen we een samenleving waarin iedereen wordt gemonitord, of accepteren we het gevaar van drukte? Tenslotte denken we na over de inzichten die we krijgen. Welke keuzes kunnen we maken? En hoe maakt dat de stad aangenamer?

Bekijk het hele programma in het blokkenschema en schrijf je in voor de Dag van de Stad.

Corona-maatregelen

De organisatie volgt de ontwikkelingen rond de corona-maatregelen op de voet. Vooralsnog hanteren ze bij deelname op locatie in Heerlen, de testen-voor-toegang-norm om voor iedereen een prettige en veilige deelname te garanderen. Houd www.dedagvandestad.nl in de gaten voor wijzigingen.