Memorandum smartcityecosysteem


Door Jacobine de Zwaan

RVO kreeg in 2020 opdracht van de ministeries van BZK en BZ om inzichten uit het smartcityecosysteem in kaart te brengen.  Met behulp van een ervaren facilitator (Henk de Jong, CEO PBLQ) is gepoogd inzichten uit een wervelend ecosysteem te verbinden met de werkingsprincipes van het Rijk. Het eindresultaat is een kort, simpel maar krachtig memorandum. Het memorandum is gericht aan de secretarissen-generaal van de dertien ministeries verenigd in het SG-overleg, waarmee de schrijvers een kantelpunt willen forceren. De voornaamste uitdaging van de opdracht betreft namelijk de borging van de opgehaalde inzichten.

De effecten van technologie en innovatie werken als een katalysator voor de ontwikkeling van steden. Innovaties voor de economische en maatschappelijke ontwikkeling, klimaatadaptatie, energietransitie, mobiliteit, veiligheid, de woonopgave, onderwijs en (medische) zorg kunnen de steden helpen de 21ste eeuw goed door te komen. Gemeenten werken hard aan manieren om grip te krijgen op nieuwe kansen en bedreigingen die voortkomen uit deze ingrijpende veranderingen. Met behulp van lokale en internationale partnerschappen zijn indrukwekkende innovaties en transformaties ontwikkeld die op dit moment nog één ding missen: de kracht van het Rijk om massa en impact te maken.

Dit is een voorpublicatie uit het boek ‘Zo bestuur je een slimme stad – De democratie versterken met een digitaliserende samenleving’, van de Future City Foundation. Wilt u meer lezen? Klik hier om het boek (gratis) te bestellen.