Future City verbindt stedenbouwers en technologie-professionals


Future City is het eerste smart city netwerk dat zich focust op de vraag van de stad (zoals hierboven geformuleerd in onze visie). Een vrijplaats voor gemeenten, andere overheden en bedrijven om eigen oplossingen te ontwikkelen én te experimenteren. Wij zoeken antwoorden door stedenbouwers en technologie-professionals te verbinden.

Future City is een initiatief van bedrijven en overheden die de uitwisseling van kennis, gedachten, ideeën en oplossingen tussen technologie-professionals, bestuurders en stedenbouwers willen stimuleren. We organiseren events waar deze groepen met elkaar in contact komen. Tijdens die events staan de maatschappelijke uitdagingen centraal en laten we de groepen samen oplossingen bedenken. Zo leren ze van elkaars kennis en kunde en kunnen ze daar allebei mee aan de slag. Technologie-professionals leren bijvoorbeeld hoe de ruimtelijke ordening functioneert, stedenbouwers hoe ze technologie kunnen inzetten in hun stedelijk ontwerp, bestuurders hoe ze datagestuurd kunnen werken.

Future City heeft een eigen FIWARE Lab. FIWARE is een publiek privaat platform, op initiatief van de Europese Commissie, met als doel het stimuleren van schaalbare en herbruikbare smart-city-oplossingen voor maatschappelijke vragen. Steden en technologie-professionals kunnen in het FIWARE Lab NL experimenteren met data en tools en kennis delen over smart-city-toepassingen uit heel Europa. De Future City Foundation is de eerste Fiware iHub van Nederland en heeft een zitting in de Europese Board van de FIWARE Foundation.

Aansluiten bij uitdagingen van vandaag (en daar oplossingen voor zoeken)
In Nederland zien we ons geconfronteerd met een aantal stevige (ruimtelijke) uitdagingen. Hoe geven we vorm aan de energietransitie, zonder dat de zwakkeren in de samenleving daar de hoogste rekening voor betalen? Hoe stappen we over op een circulaire economie? Hoe bieden we het hoofd aan de stijgende woningnood en de (daardoor) sterk stijgende prijzen voor huisvesting? Hoe faciliteren we de groei van onze grote steden, zonder dat die tot continue files van mensen en goederen leidt? Hoe behouden we leefbare binnensteden, maar spelen we ook in op het veranderen consumentengedrag van mensen? Hoe voorkomen we een sociale tweedeling in de maatschappij? Hoe houden we ons land veilig, en geven we tegelijkertijd ruimte aan de individuele vrijheid en autonomie van Nederlanders? Hoe reageren we op de bodemdaling in het Noorden en Westen van ons land? Future City wil niet de zoveelste denktank zijn, maar wil concrete oplossingen bieden voor die problemen. We willen de nieuwste inzichten ontwikkelen en die direct toepassen. En daar dan weer nieuwe inzichten door ontwikkelen die we weer kunnen toepassen.

Sluit aan bij Future City
Het verbinden, stimuleren en creëren van concrete oplossingen kan Future City niet alleen. Daarvoor hebben wij partners nodig, die ons ondersteunen, maatschappelijke uitdagingen aandragen, kennis willen delen en ook actie willen ten aanzien van onze smart city. Trots zijn wij op onze huidige partners. Sluit ook aan! Dat kan op verschillende manieren. Van veel invloed tot alleen deelname van onze evenementen. Of door gebruik te maken van onze producten die zorgen voor de juiste oplossingen voor een gebied, stad of dorp.

Contact
Neem voor vragen over de Future City Foundation contact op met Tom Willebrandts via tom@future-city.nl of met Jan-Willem Wesselink via jan-willem@future-city.nl.  Bellen kan ook: +31 (0) 33 8700 100.
Of vul het contactformulier in:

 

Klik hier als de pop-up niet opent.