Netmobiel: Van onderzoeksproject naar mobiliteitsoplossing voor de hele regio


Door Mark Melenhorst

In 2017 begon lectoraat Smart Cities van Saxion Hogeschool aan een uitdagend nieuw innovatieproject: Netmobiel. Waar de aanvankelijke ambitie was om een Mobility-as-a-Service-platform te ontwikkelen en in een pilot in één gemeente te testen, is gaandeweg de ambitie verlegd. Netmobiel moet hét MaaS-platform worden voor de gehele Achterhoek. Dit socio-technische innovatieproject resulteert daarmee in een toekomstbestendige en technisch volwassen mobiliteitsoplossing, waarbij alle stakeholders in elk ontwikkelstadium nauw zijn betrokken.

Netmobiel- is een (open source) MaaS-platform dat door Saxion samen met Achterhoekers ontwikkeld wordt. Binnen de bijbehorende app is het voor gebruikers mogelijk ritten te zoeken, boeken en te betalen. Ze kunnen gebruikmaken van een toenemend aantal (deel)vervoeropties. Zie het als een combinatie van Uber, 9292OV en Hely (deelvervoer) in één enkele app. De app moet de mobiliteit in de Achterhoek verbeteren met als uiteindelijk doel: drempelloos en duurzaam vervoer voor elke inwoner. De Netmobiel-app is op dit moment nagenoeg klaar voor de eerste pilot Softwareontwikkeling, gebruikersonderzoek en het activeren van inwoners gaan continu door, ondanks de lastige coronasituatie.

De ontwikkeling van het MaaS-platform loopt parallel aan het uitvoeringsplan mobiliteit van de regio Achterhoek. MaaS speelt daarin een belangrijke rol. Hogeschool Saxion is betrokken bij de besluitvorming van het uitvoeringsplan. Daarnaast zijn ook gemeenten, provincie Gelderland, vervoerders, werkgevers en inwoners nauw betrokken. Deze wisselwerking heeft ervoor gezorgd dat de Achterhoek het Netmobielplatform omarmt als hét MaaS-platform voor de regio en er middelen zijn vrijgemaakt voor de opschaling naar alle Achterhoekse gemeenten en voor uitbreiding van functionaliteiten.

Ook is de vereniging Netmobiel in het leven geroepen en wordt de Achterhoekse Deelvervoer Coöperatie opgericht. In de coöperatie participeren vervoersaanbieders risicodragend en inwoners hebben een belangrijke stem. Deze coöperatieve governancestructuur is uniek voor MaaS in Nederland. Uiteindelijk levert dit traject voor de Achterhoekers een platform op dat een bijdrage levert aan de mobiliteit en vitaliteit van de regio.

Beeld: www.netmobiel.eu

Dit is een voorpublicatie uit het boek ‘Zo bestuur je een slimme stad – De democratie versterken met een digitaliserende samenleving’, van de Future City Foundation. Wilt u meer lezen? Klik hier om het boek (gratis) te bestellen.