Nieuwe mogelijkheden voor de slimme stad


Column door Arjen Hof

Steden willen een duurzame, leefbare, veilige omgeving bieden aan hun inwoners, bedrijven en bezoekers. Technologie en data kunnen daar bij helpen. Dat vergt wel nieuwe organisatorische, juridische en financiële arrangementen.

De toekomst van de stad wordt bepaald door het samenspel tussen vele betrokken partijen, met de overheid als één actor. Het initiatief voor de energietransitie, nieuwe mobiliteitsconcepten of klimaatadaptatie, komt steeds vaker van buiten de overheid. Succesvolle en duurzame oplossingen, die verder gaan dan kleinschalige pilots, vergen samenwerking, uitwisseling van kennis, openheid en standaarden. Om dat doel te bereiken, is een andere aanpak nodig.

Hoewel iedere stad zijn eigen uitdagingen kent, zijn er veel overeenkomsten. Niemand wil het wiel opnieuw uitvinden, maar wel zelf het tempo bepalen. En de oplossingen realiseren die passen bij de lokale opgave. Zonder nieuwe mogelijkheden in de toekomst uit te sluiten. Vergelijk het met Lego:doordat elk stukje op elkaar past, is er de vrijheid om zelf te bouwen wat je wilt en wanneer. En om eenvoudig aanpassingen te doen. De slimme stad vraagt een vergelijkbaar concept (maar dan wel met keuze uit meer leveranciers).

Er is nu een veelheid aan oplossingen beschikbaar voor de slimme stad. Rijp en groen. Het ontbreekt vaak aan inzicht in de kwaliteit, waarborgen voor de continuïteit en de garantie dat verschillende bouwstenen op elkaar passen. Het hebben van innovatieve technologie, waardevolle data of digitale diensten alléén, is onvoldoende. Er is een kip-en-ei-situatie. Er is behoefte aan een open marktplaats met data en oplossingen die voldoen aan heldere criteria en open standaarden. Een marktplaats waarin oplossingen gelijke kansen hebben, op basis van open standaarden en waarborgen over de kwaliteit en continuïteit. Dat vereenvoudigt de selectie van de juiste oplossing voor (leveranciers aan) steden en geeft bedrijven meer toekomstperspectief.

Een open marktplaats biedt bedrijven die voldoen aan eenduidige criteria en duidelijke waarborgen, nieuwe mogelijkheden. En het helpt steden hun ruimtelijke, milieu- en sociale vraagstukken op te lossen. Uit de veelheid van gespecialiseerde bedrijven en oplossingen, variërend van sensoren tot digital twins en van interactieve dashboards tot voorspellende algoritmen, kan op dezelfde manier al bij Lego de passende combinatie voor een stad geselecteerd worden. Meer keuzevrijheid, waarborgen dat het past en ruimte om te groeien. Het moet makkelijker worden voor een slimme staf om zonder zorgen de juiste oplossing te kiezen en in eigen tempo te ontwikkelen en groeien.

De grote opgave voor de komende jaren wordt om nieuwe samenwerkingsvormen en businessmodellen te vinden die leiden tot een open, schaalbare, betrouwbare omgeving voor stedelijke data en diensten. Een omgeving die ruimte biedt aan (inter)nationale bedrijven én keuzevrijheid biedt aan steden. Alleen dan kunnen we een volgende stap zetten naar een integrale en volwassen implementatie van de mogelijkheden die technologie en data bieden.

Arjen Hof
CTO bij WeCity

Dit is een voorpublicatie uit het boek ‘Zo bestuur je een slimme stad – De democratie versterken met een digitaliserende samenleving’, van de Future City Foundation. Wilt u meer lezen? Klik hier om het boek (gratis) te bestellen.