Zo borg je belangen in de digitaliserende gemeente – bestel ons boek


Ons land verandert in snel tempo. Steden verdichten en dorpen krijgen een nieuwe rol. Technologisering en digitalisering spelen een grote rol bij het in goede banen leiden van deze verandering. Als we willen dat onze steden en dorpen leefbaar blijven, moeten we keuzes durven maken over hoe de techniek onze leefomgeving beïnvloedt. Gedegen politieke keuzes maken over nieuwe publieke waarden.

In het boek ‘Smart & Leefbaar’ laten we zien op basis waarvan die keuzes gemaakt kunnen worden. Dat doen we aan de hand van de zeven, door het Rathenau Instituut opgestelde, publieke waarden. Per waarde geven we aan wat het wettelijk kader is en welke afwegingsruimte er is voor gemeenten. Het verschijnt op 12 november, maar u kunt het nu al bestellen. De digitale versie is gratis, de papieren versie kost 25 euro (incl. btw).

Lees meer over het boek, of vraag het alvast aan.