Novi-conferentie 31 maart: Digitalisering en innovatie als instrumenten voor de NOVI


Op woensdag 31 maart vond de eerste conferentie over de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) plaats over een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. Tijdens de NOVI conferentie organiseerden we vanuit de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ een online rondetafelgesprek met verschillende partners. De vraag hierbij was hoe digitalisering en innovatie kan bijdragen aan het realiseren van de Nationale omgevingsvisie. Digitalisering wordt weliswaar genoemd in de uitvoeringsagenda van de Nationale Omgevingsvisie, maar er missen nog praktische toepassingen.

Een gesprek van koplopers en ervaringsdeskundigen

Vanuit de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ proberen we concrete tools en oplossingen te bieden voor uitdagingen van de slimme stad. Tijdens het rondetafelgesprek formuleren de verschillende koplopers en ervaringsdeskundigen uit gemeenten, departementen en bedrijfsleven (bouw & techniek en infra, telecom) met elkaar hoe digitalisering oplossingen kan bieden voor vraagstukken uit de Nationale omgevingsvisie. Uit dit gesprek komt vooral naar voren dat de praktijk veel meer moet worden meegenomen in beleid.

De kansen van digitalisering in de praktijk

Zoals Marieke van Wallenburg directeur-generaal Overheidsorganisatie namens het Ministerie van BZK het formuleert: ‘’Praktijkvoorbeeld en systeemwereld moeten bij elkaar komen.’ Een goed voorbeeld van die praktijk is de casus Maanwijk in Leusden, waarbij het bouwbedrijf Heijmans innovatie en techniek inzet om de community van deze wijk te versterken. Met behulp van slimme sensoren kunnen buren elkaar eerder helpen in nood en door positieve nudging kan een gezondere omgeving worden gerealiseerd. Volgens de directeur van Heijmans kan digitalisering en de kansen van digitalisering een basisplatform voor NOVI zijn. Hij steekt zijn hand uit naar de organisatie van NOVI: ‘Digitalisering is de verantwoordelijkheid van heel Nederland. Laten we samen dit pad bewandelen en meer opschalen op dit gebied.’ Hiermee is Robin Kroes van VodafoneZiggo het eens. Volgens hem is opschalen op gebied van digitalisering key in het implementeren van digitalisering in de Nationale omgevingsvisie. ‘We moeten innovatie meer stimuleren en van start-up naar scale-up gaan.’ Ook Wim Willems van de G40 en de gemeente Apeldoorn ziet wel iets in dit opschalen, hij benadrukt dat steden meer met elkaar moeten samenwerken. ‘Wat we nu doen met slimme technologie is niet slim, want we vinden steeds weer het wiel opnieuw uit in plaats van dat we van elkaar leren.’

Het belang van borging 

Volgens partner/advocaat omgevingsrecht bij Kennedy Van der Laan Anita Nijboer is het belangrijk om meer na te denken hoe je techniek goed en verantwoord kunt toepassen. ‘Techniek kan voor NOVI oplossingen bieden, maar dan moet je wel goed over borging nadenken.’ Directeur programma Mobiliteit en Gebieden van het Ministerie van IenW Jan-Bert Dijkstra ziet ook iets in het implementeren van digitalisering in NOVI en vraagt zich af of er geen bladzijdes in de uitvoeringsagenda over digitalisering kunnen komen. ‘Het is tijd voor een soort beginselen in een richtgevend document.’