Ondertekening City Deal ‘Slim Maatwerk’


Met ‘Slim Maatwerk’ willen 26 partijen zelfstandigheid bevorderen door effectievere hulpverlening
Overheid en markt onderzoeken in City Deal ‘Slim Maatwerk’ hoe technologie bij kan dragen aan betere gezondheid en meer kansengelijkheid.

Natuurlijk willen we allemaal zo lang mogelijk zelfstandig en op een gezonde manier in onze vertrouwde thuisomgeving leven. Helaas is dat voor veel mensen niet mogelijk, vanwege gezondheidsproblemen of hun positie in de samenleving. Bovendien is het door krapte op de arbeidsmarkt lastig om in het sociaal domeinvoldoende ondersteuning te bieden. In de City Deal Slim Maatwerk verkennen 26 partijen hoe digitalisering en technologisering uitkomst kunnen bieden. Want zelfstandigheid is een belangrijke factor voor bestaanszekerheid en voor gelijke kansen.
De City Deal Slim Maatwerk wordt op 27 juni op de eerste dag van de Data Week NL in ’s Hertogenbosch ondertekend door gemeenten, de rijksoverheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Innoveren van processen binnen het sociaal domein
In de City Deal wordt onderzocht welke processen in het sociaal domein baat kunnen hebben bij digitalisering en de inzet van technologie. Zo zou het gebruik van één gemeenschappelijk dossier per cliënt de communicatie tussen verschillende hulpverleners kunnen verbeteren en vereenvoudigen. Of kan per cliënt beter worden vastgesteld welke ingreep wanneer zinvol is, door diens situatie beter te meten en monitoren. En het analyseren van gegevens kan ook worden ingezet voor vroegsignalering. Uiteraard staat bij dit alles de privacy en autonomie van inwoners met een hulpvraag voorop. Voor de partners van de City Deal zijn het bijbehorende ethische debat en de kansen om door technologisering en digitalisering de gelijkheid en democratie te bevorderen, net zo zeer van cruciaal belang als techniek.

Voor Maarten Burggraaf, bestuurlijke trekker van deze City Deal en wethouder van de gemeente Dordrecht, is innovatie van processen een van de redenen om deel te nemen: ‘Gemeenten, ook Dordrecht, staan voor grote maatschappelijke opgaven. Sociale problematieken en een sociaal domein dat steeds complexer wordt. Wij geloven dat innovatie een belangrijke bijdrage kan leveren aan het oplossen van die complexiteit en meer maatwerk en persoonlijke benadering mogelijk gaan maken. Dat is een belangrijk uitgangspunt voor Dordrecht en daarom spreekt deze City Deal ons zo aan.’
De City Deal streeft ernaar om instrumenten te ontwikkelen die zowel gezondheid als kansengelijkheid en bestaanszekerheid bevorderen. Om deze ambitie waar te maken, wordt erop toegezien dat de instrumenten haalbaar, schaalbaar én deelbaar zijn.

Partners
De volgende overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties ondertekenen de City Deal: Hogeschool Avans, Brightlands Smart Services Campus, Ministerie van BZK, Buddy Payment. BV, CBS, Centric, gemeente Den Haag, gemeente Dordrecht, ELBA\REC, gemeente Enschede, Future City Foundation, gemeente ’s-Hertogenbosch, Kennedy Van der Laan, Kurtosis, gemeente Leeuwarden, Ministerie van OCW, Platform 31, gemeente Roermond, Hogeschool Rotterdam, Twentse Koers, gemeente Sittard-Geleen, gemeente Súdwest-Fryslân, Ministerie van VWS, WeCity, WeLabs, gemeente Zwolle.

Over City Deals
Voor deze City Deal slaan de City Deals ‘Eenvoudig Maatwerk’ en ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ de handen ineen. Beide City Deals zijn een initiatief van Agenda Stad van het ministerie van BZK. Door krachten, netwerk en kennis te bundelen hopen ze echt het verschil te kunnen maken . Vanuit die bestaande City Deals werken de Future City Foundation, het Programma Sociaal Domein en Stedennetwerk G40 nauw samen. Lees meer over de City Deal Slim Maatwerk.

NIET VOOR PUBLICATIE
Heeft u vragen over de inhoud van dit persbericht? Neem dan contact op met: Zoë Spaaij – 0650586953 of zoe@future-city.nl

 

Bekijk hier de aftermovie