Ondertekening intentieverklaring – City Deal Slim Maatwerk


Op vrijdag 11 maart nodigen wij alle (potentiële) partners en hun bestuurders uit om in Amersfoort een intentieverklaring te tekenen voor de nieuwe City Deal ‘Slim Maatwerk’. Met deze verklaring onderstrepen wij gezamenlijk hoe belangrijk het is dat de City Deal ‘Slim Maatwerk’ er komt. Door ondertekening van deze intentieverklaring bekrachtigen partijen hun voorgenomen deelname aan de City Deal. De officiële ondertekening zal plaats vinden op 27 juni tijdens de Data Week NL in ‘s-Hertogenbosch.

Wilt u deelnemen aan de bijeenkomst? Meld u dan hier aan.  (Alleen voor potentiële partners en genodigden van de City Deal ‘Slim Maatwerk’)

Concept programma

Tijd Programmaonderdeel
14:00 Opening en welkom
14.10 Introductie van de urgentie gesprek met Frank Reniers, programmamanager van Agenda Stad, Pieter Hilhorst, projectleider Sociaal Domein en Marjolein Dohmen van De Zorggroep
14:40 Gesprek met Maarten Burggraaf, wethouder van de gemeente Dordrecht, Marianne Smitsmans-Burhenne, wethouder van de gemeente Roermond en Mark de Man, wethouder van de gemeente Súdwest-Fryslân over waarom de City Deal Slim Maatwerk noodzakelijk is?
15:00 Opzet City Deal Slim Maatwerk door Jan-Willem Wesselink en Annefleur Siebinga
15:15 Ondertekening intentieverklaring door bestuurders
15:30 Pitchcarrousel: WeCity, Kurtosis, Hello 27/4 en de Buddy App presenteren hun digitale of technologische oplossing voor het sociaal domein

Daarna gesprek met de zaal over hoe je deze oplossingen kunt opschalen.

16:30 Afsluiting programma en opening borrel

City Deal Slim Maatwerk in het kort
Helaas is het voor lang niet iedere Nederlander mogelijk om zelfstandig op een gezonde manier in de gewenste thuisomgeving te wonen en leven, terwijl ze dat wel willen. In de City Deal ‘Slim Maatwerk’ willen we onderzoeken welke oplossingen digitalisering en technologisering hiervoor kan bieden.

Voor lang niet iedere Nederlander is het vanzelfsprekend om zelfstandig en gezond thuis te wonen. In de propositie ‘De winst van het sociaal domein‘ wordt daar een aantal redenen genoemd die vooral ingaan op problemen rondom bestaanszekerheid, gezondheidsredenen en kansengelijkheid. We zien dat de mogelijkheden die digitalisering kan bieden vaak procesmatig slecht verankerd is bij veel publieke en maatschappelijke organisaties. Soms hebben zij wel een visie op digitalisering maar staat dit zelden boven aan het prioriteitenlijstje. Daarnaast zijn er gelukkig steeds meer digitale producten en diensten op de markt die het leven van de inwoners makkelijker zouden kunnen maken. Er wordt geëxperimenteerd met nieuwe werkwijzen. Maar er is nog weinig verband tussen ambities en uitvoering. Daardoor leidt visie niet automatisch tot uitvoering. Daarvoor moet je de werkwijze van professionals veranderen.

In deze City Deal willen we ten minste acht processen veranderen, waarbij we willen onderzoeken welke mogelijkheden digitalisering en technologisering kan bieden om voor en met deze hulpvragers ingewikkelde problemen op te lossen, zodat ze weer actief onderdeel van de maatschappij uit kunnen maken. Kijk hier voor meer informatie over de City Deal.

Op initiatief van
Voor deze City Deal slaan de City Deals ‘Eenvoudig Maatwerk’ en ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ de handen ineen. Beide City Deals zijn een initiatief van Agenda Stad van het Ministerie van BZK. Door krachten, netwerk en kennis te bundelen hopen ze echt het verschil te kunnen maken. Vanuit die bestaande City Deals werken de Future City Foundation, het Programma Sociaal Domein en Stedennetwerk G40 nauw samen.

Meer informatie:
Wilt u deelnemen aan de City Deal? Of eerst meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met de kwartiermakers van deze City Deal:

>> Jan-Willem Wesselink via 0628638426 of jan-willem@future-city.nl
>> Annefleur Siebinga via 0614045075 of annefleur.siebinga@gmail.com

Of kijk op www.citydealslimmaatwerk.nl