Ontwerpnachten


Een ontwerpnacht biedt de mogelijkheid om in korte tijd intensief en doelgericht kennis op te doen en het netwerk te verstevigen. Deelnemers raken uit de sleur van de alledaagse werkelijkheid en komen in een soort bubbel waarin alleen het onderwerp centraal staat. Dat wordt versterkt door de nacht. En dat leidt tot een ervaring die de deelnemers niet snel zullen vergeten en tot kennisuitwisseling die diep binnenkomt.

Hoe werkt het?

  1. De ontwerpnacht richt zich op getalenteerde (jong)professionals. met verschillende achtergronden.
  2. Samen met de opdrachtgever formuleren we een hoofdvraag. Vanuit deze hoofdvraag ontwikkelen we een programma en een draaiboek. We leggen de contacten met de sprekers en stakeholders. We organiseren de logistiek (huisvesting, vervoer, catering et cetera).
  3. We doorlopen een strak programma die ons de ruimte geeft out of the box te werken. Dit begint ’s avonds en duurt ongeveer 15 uur.
  4. Aan het einde van de sessie maken we vervolgafspraken met de aanwezigen.
  5. De deelnemers ontvangen na afloop een enquête, waarvan we de uitkomsten met u delen en gebruiken voor komende events.
  6. De uitkomsten verwerken we in een verslag.

Meer weten?
Neem voor vragen over de Future City Foundation contact op met Tom Willebrandts via tom@future-city.nl of met Jan-Willem Wesselink via jan-willem@future-city.nl.  Bellen kan ook: +31 (0) 33 8700 100.
Of vul het contactformulier in:

Klik hier als de pop-up niet opent.