Op weg naar realtime omgevingsbeleid


Door Katja Zweerus en Arjen Hof

Steeds meer overheden gebruiken data voor het ontwikkelen en evalueren van hun beleid. Hoe ze aan geschikte, kwalitatief goede data moeten komen, is een uitdaging. Laat staan dat duidelijk is hoe ze deze data op een juiste manier kunnen gebruiken. De komst van de Omgevingswet in 2021 is een belangrijke katalysator om de omgang met data gestructureerd op te pakken. Het uitgangspunt van een gelijke informatiepositie voor alle betrokkenen is een van de centrale pijlers van de Omgevingswet. De impact hiervan kan niet worden onderschat.

De provincie Zuid-Holland ontwikkelt samen met Civity, een bedrijf dat zich bezighoudt met datalogistiek in de smart city, een handleiding bedoeld voor mensen die met beleidsvorming te maken hebben. Het is belangrijk dat beleidsmedewerkers weten hoe ze data kunnen gebruiken bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van omgevingsbeleid. De handleiding bevat verschillende bouwstenen die elk ingaan op een aspect rondom de meetbaarheid, controleerbaarheid en monitoring van data. Zij beschrijft de onderdelen en stappen die samenhangen met een beter gebruik van data voor het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving.

De directe aanleiding is het omgevingsplan van de provincie Zuid-Holland, waarin een groot aantal ambities zijn beschreven die moeten leiden tot een hogere kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Bij het maken van dit plan is rekening gehouden met een groot aantal factoren, die deels voorspelbaar, deels onvoorspelbaar zijn. Een belangrijke opgave is hoe de ambities meetbaar, controleerbaar en evalueerbaar gemaakt kunnen worden. Data kunnen daarbij een nuttig hulpmiddel zijn en de handleiding biedt daarbij ondersteuning.

De volledige handleiding leest u het boek ‘Een slimme stad, zo doe je dat – Verbonden, flexibel en betekenisvol; maak de echte future city’, van de Future City Foundation. Klik hier om het boek (gratis) te bestellen.