Open governance: Massief samenwerken


Door Ronald Bruins

Meijer deed academisch onderzoek naar de vraag: Hoe verandert de inrichting van de publieke sector in de informatiesamenleving? Hij ging ook samenwerkingen aan met partners in de publieke sector. ‘We hebben een datawerkplaats opgericht waarin we samen met de gemeenten Almere, Gouda en Woerden en de provincie Zuid-Holland onderzoek doen naar de invloed van dataficatie op het lokaal bestuur. Het grensvlak tussen wetenschap en de praktijk heb ik altijd interessant gevonden en ik vind die grenzen opzoeken ook belangrijk voor ons vakgebied.’

Er ontstaat een volledig nieuwe manier om samen te werken in het publieke domein en Meijer noemt het open governance. ‘Het basisidee is dat nieuwe technologieën heel andere vormen van interactie mogelijk maken. Hierdoor maak je massieve vormen van samenwerkingen tussen individuen mogelijk. Een voorbeeld hiervan is Wikipedia. Duizenden individuen werken wereldwijd samen aan een encyclopedie. Of Linux. Waar individuen samenwerken aan de ontwikkeling van een besturingssysteem.’

 Om de vraag te beantwoorden of open governance een andere vorm van bestuur is, legt Meijer eerst uit hoe hij als bestuurskundige kijkt naar maatschappelijke vraagstukken. ‘Er zijn in de loop van de tijd drie modellen ontstaan. Het eerste model is het traditionele bestuur. Dit model kennen we al sinds mensenheugenis. Dit is het basale idee dat de overheid bestaat uit allerlei bureaucratische organisaties. Het tweede model deed vanaf de jaren tachtig zijn intrede. Dat is het New Public Management. Hierin wordt uitgegaan dat de overheid kan functioneren als een bedrijf. Het moet waarde leveren aan klanten en er moeten klanttevredenheidsmetingen worden gedaan. Het derde en laatste model dat we kennen noemen we New Public Governance. Vanaf de 21ste eeuw wordt hiermee gewerkt. De overheid werkt hierin samen met allerlei partijen.’ Meijer ziet graag dat het model van Open Governance als vierde model wordt toegevoegd.

Dit is een voorpublicatie uit het boek ‘Zo bestuur je een slimme stad – De democratie versterken met een digitaliserende samenleving’, van de Future City Foundation. Wilt u meer lezen? Klik hier om het boek (gratis) te bestellen.