Overeenkomst van de Community of Practice Snuffelfiets


Beste (potentiële) CoP partners,

We werken op dit moment hard aan de Overeenkomst van de Community of Practice Snuffelfiets. Lees hier de conceptversie van de overeenkomst. Het is de bedoeling dat we deze overeekomst binnenkort tekenen.

Wat is houdt de overeenkomst?
In de dealtekst leggen de partijen die de Community of Practice Snuffelfiets tekenen hun afspraken vast. De dealtekst wordt daarom getekend door tekenbevoegden van de partijen. Elke partij moet zelf bepalen wie tekeningsbevoegd is.

Wat staat er in de dealtekst?
In de dealtekst staat het waarom, hoe en wat van Community of Practice Snuffelfiets. Dus kortweg het doel, de opzet en werkwijze. De overeenkomst komt tot stand na gesprekken met de partijen en de vertegenwoordigers van DKHGSL en de Provincie Utrecht. Net als de Community of Practice Snuffelfiets zelf, is het een mix van formele afspraken en informele doelen. Het is én én. Voor veel van de formelere afspraken is gebruikgemaakt van teksten van al bestaande City Deals. Er hebben juristen van het Ministerie van BZK meegekeken naar deze teksten. Zo voorkomen we fouten.

En nu?
Uiteraard kunnen we de overeenkomst pas tekenen als iedereen het daarmee eens is. Daarom willen we de (potentiële) ondertekenaars vragen om ons feedback te geven. Als jullie in de tekst dingen lezen waarmee je echt niet akkoord kan gaan, horen we het graag, dan passen we het aan. Als we correcties (om welke reden dan ook) niet begrijpen of niet kunnen doorvoeren, dan nemen we daarover contact met u op.

U kunt uw correcties verwerken in de hieronder staande word-versie van de concept dealtekst. Gebruik svp “correcties bijhouden” of “opmerkingen”. Deze kunt u vervolgens mailen naar jan-willem@future-city.nl en zoe@future-city.nl.

Planning
We hopen zo spoedig mogelijk een tekst te hebben waar iedereen het mee eens is. Om daar te komen willen we u vragen zo spoedig mogelijk (doch uiterlijk XXX) uw inhoudelijke correcties aan ons door te geven. We zullen als we correcties hebben doorgevoerd een nieuwe versie op deze site zetten (op pagina 1 staat de versiedatum), zodat u de meest recente versie heeft.

Daarnaast willen we ook graag weten wie de tekst ondertekent
Graag aangeven wat de formele naam (dus bijv. Stichting Future City of Provincie Utrecht) van de organisatie is en de naam (titel -indien gewenst- ,voornaam, voorletters, achternaam en functie van de ondertekenaar (dus bijvoorbeeld drs. Y.C. Kemmerling, voorzitter). Dit horen we graag zsm.

We hebben het volgende nodig:
>> Titel (indien gewenst), voorletters, achternaam en functie.
>> Formele naam van uw organisatie (met rechtsvorm aanduiding).
>> Logo van uw organisatie (in vector-bestand: .eps, .ai, .svg – geen jpg/png)

Als er vragen zijn, horen we het graag!

PS. De de Community of Practice Snuffelfiets heeft ook een eigen website met meer informatie.