Hoe richten we de slimme openbare ruimte in?


20 november  | 11:00-12:00 uur | Online | NL

Om vraag en aanbod bij elkaar te brengen en kennis te delen, bieden wij zes bedrijven het podium om hun oplossing te pitchen voor een publiek dat bestaat uit ambtenaren en andere geïnteresseerden in het thema smart city uit het Future City Foundation netwerk.

De pitches zijn geselecteerd, meld je aan als bezoeker en laat je inspireren door de gepresenteerde oplossingen.

Zes pitches van zes oplossingen om in deze tijd van technologisering en digitalisering de openbare ruimte op een slimme (efficiëntere, effectievere en hoogwaardigere) manier in te richten, te ontwerpen of te beheren.

Kom meer over de oplossingen te weten. Hieronder vind u de zes partijen waarvan de pitch geselecteerd is. Lees er meer over, klik door naar hun website, of verbindt via LinkedIn.

 

PostNL

Waarom moeten alle gebruikers van een stad hun dagelijkse behoeften eigenlijk aanpassen aan de fysieke inrichting? Kan dit niet andersom? PostNL gelooft in een adaptieve stad van de toekomst; een stad die zich aanpast aan de behoefte van gebruikers. Want gedurende de dag, de week en/of een seizoen kan de (schaarse) openbare ruimte verschillende functies vervullen. En door straten, buurten en wijken te digitaliseren kan deze ruimte slimmer worden gebruikt en ingedeeld!  Website


Publicroam

Wij bieden een werkend, schaalbaar innovatief wifi-roaming initiatief dat al op 250 locaties in meer dan 40 steden beschikbaar is. Wij zijn op zoek naar smart cities die hun wifi-netwerken willen koppelen en zo bijdragen aan het creëren van de grootste wolk van veilig verbonden wifi hotspots in de publieke ruimte. Website


Hoefakker

Hoefakker Boomspecialisten ontwikkelde een nagenoeg zelfvoorzienende boom in bak. SmartCityTrees is een uniek systeem van boom, boombak, waterbuffering, watergeeftechnologie op basis van lichtpanelen en een speciaal Hoefakker Boombakmengsel. Inclusief realtime monitoring op afstand doormiddel bodemvochtsensoren die werken op het LoRa netwerk. Door onze slimme boombakken kan er op een duurzame en flexibele manier toch groen in de stad gehandhaafd worden. Website


HNW Platform

HNW Platform biedt slimme oplossingen voor het digitaal uitvoeren en afhandelen van meldingen en werkzaamheden in de opbare ruimte. Waarbij een administratieve lastenvermindering en verlaging van de doorlooptijd gerealiseerd kan worden.  Het HNW Platform is op zoek naar gemeentes die geïnteresseerd zijn in het gebruik van het platform. Website  


MAD emergent art center

Live Lab is een nieuwe methode en programma om bewoners in de ‘driver seat’ te krijgen over het ontwerp van hun eigen omgeving – met behulp van state-of-the-art technologie, data en kennis.In een korte serie workshops worden met creatieve procesbegeleiders contouren van de toekomst geschetst, in dynamische augmented reality uitgewerkt en toegespitst op de beleving van de resultaten. De gedroomde werkelijkheid wordt door professionals ontwikkeld tot een uitvoeringsplan. Website


Teneo IoT

Wij bieden de manier om op afstand de vulgraad van afvalbakken te kunnen monitoren door middel van sensoren en een online dashboard en zijn op zoek naar partijen die het aandurven om met ons de eerste stappen naar een digitaler afvalinzamelingsproces te zetten! Wij merken dat toch veel medewerkers openbare ruimte nog enige terughoudendheid en onzekerheid hebben en willen deze wegnemen door te laten zien hoe eenvoudig een technische oplossing kan zijn voor gebruikers. Website In het kader van de Smart City NL week. Op initiatief van de G40, samen met BTG, FC, FIWARE, City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’. Kijk voor meer evenementen op: www.smartcityweek.nl