De Tuinman van Morgen in Sittard-Geleen


English below

Hoe kunnen we door technologisering en digitalisering de openbare ruimte op een nieuwe (efficiëntere, effectievere en hoogwaardigere) manier ontwerpen, inrichten en beheren? De gemeente Sittard-Geleen zoekt daarvoor naar ‘smart’ producten om in hun proeftuin ‘De Tuinman van Morgen’ de openbare ruimte van de toekomst te creëren. Op donderdag 18 april 2019 pitchen innovatieve ideeën en initiatieven zich aan de gemeente en publiek. Zorg dat je erbij bent, want hier ontdek je hoe de slimme openbare ruimte eruit kan zien!

Dit kun je verwachten:

 • 17 pitches van interessante ideeën, producten en bedrijven op het gebied van smart openbare ruimte.
 • Kennisuitwisseling tussen die partijen en de bezoekers van het event (op dag zelf en lange termijn).
 • Antwoord vinden op de uitdagingen van de gemeente Sittard-Geleen.
 • Kennisuitwisseling met andere gemeenten.

Waar en wanneer
Donderdag 18 april
13.30 – 17.00 uur, aansluitend een netwerkborrel
In Sittard (exacte locatie n.t.b.)

Gezocht: smart toepassingen in de openbare ruimte
Heb jij een innovatief product dat bijdraagt aan de smart openbare ruimte? En wil jij een plek in een proeftuin om dit product te ‘testen’? Meld je dan aan voor de pitchcarrousel van de gemeente Sittard-Geleen op donderdag 18 april!

De details op een rijtje:

 • We zoeken zichtbare smart oplossingen in de openbare ruimte
 • Innovaties uit Nederland en internationaal
 • Ontmoet andere ondernemers in de (smart) openbare ruimte
 • En kom in contact met andere gemeenten die hun openbare ruimte smart willen maken.
 • Er is ruimte voor maximaal 17 pitches
 • Je hebt 4 minuten om je innovatie te pitchen
 • Deelname is geheel vrijblijvend

Over de proeftuin Tuinman van Morgen
De gemeente is de tuinman in andermans tuin. Althans, zo denk de gemeente Sittard-Geleen erover. Daarom zijn zij het project ‘De Tuinman van Sittard-Geleen’ gestart. Komend jaar gaan wij met hen aan de slag met de Tuinman van Morgen, waarin we de Tuinman ‘smart’ gaan maken.

De Tuinman van Morgen is onderdeel van het Smart Stedenbouw project van de Future City Foundation. In dit project onderzoeken we met ruim twintig partners hoe de ontwerpopgave van de stad verandert door digitalisering en technologisering. Kijk hier voor meer informatie.

De Tuinman krijgt een eigen proeftuin, waarin we de openbare ruimte van de toekomst maken. In de proeftuin willen we ideeën en initiatieven van burgers, verenigingen en bedrijven samenbrengen. Hiervoor organiseren we een pitchcarrousel, waarin vernieuwende (smart) oplossingen en producten voor de openbare ruimte zich presenteren. Na de pitchcarrousel beslist de gemeente Sittard-Geleen met welke partijen zij de proeftuin willen uitvoeren.

In dit project zoeken we antwoord op de volgende vragen:

 • Hoe veranderen technologisering en digitalisering het ontwerp en beheer van de openbare ruimte?
 • Hoe kan dat op een manier dat leefbaarheid en duurzaamheid wordt versterkt?
 • Hoe sluit dit aan op de andere opgaven van Sittard-Geleen?
 • Hoe leidt dat tot meer betrokkenheid van burgers en bedrijven?
 • Welke oplossingen bestaan al?
 • Kunnen die worden ingezet in een proeftuin?

Maar we kijken ook verder en sluiten aan bij het thema zelfredzaamheid in het kader van omgevingsveiligheid en we vragen ons af hoe je slimmer met mensen kunt communiceren die rondom een risicobron wonen, zodat de zelfredzaamheid na een ramp toeneemt en de kans op slachtoffers daalt.

De Proeftuin bouwen
Het doel van het De Tuinman van Morgen Project is het maken van een slimme proeftuin, die een showcase wordt voor toepassingen op het gebied van technologisering en digitalisering in de openbare ruimte. Het is sterk afhankelijk van de toepassing wat hier de ruimtelijke impact van is. Omdat we open willen staan voor alle ideeën die zich aandienen, stellen we op voorhand weinig beperkingen. Dat kan altijd nog. Samen bepalen we hoe we de tuin inrichten. De specifieke invulling hiervan wordt gebaseerd op de resultaten van de pitchcarrousel.

Meer weten?
Voor meer informatie over het project, neem contact op met Marjolein Pauly, innovatiemedewerker openbare ruimte, via marjolein.pauly@sittard-geleen.nl.

The gardener of tomorrow in Sittard-Geleen

How can we design, furnish and manage public space in a new (more efficient, effective and high-quality) way by means of technology and digitisation. The municipality of Sittard-Geleen (the Netherlands) is looking for smart products for their living lab the Tuinman van Morgen to create the public space of tomorrow. Thursday April 18 2019 we organise a pitch carousel where innovative (smart) solutions and products for the public space present themselves. You can be one of them!

Do you have an innovative product which can contribute to the smart public space? And do you want an opportunity to test this product in the living lab of Sittard-Geleen? Apply as a pitcher!

Details

 • We are looking for visible smart solution for the public space
 • Innovations from the Netherlands and international are welcome
 • Meet other entrepreneurs in (smart) public space
 • And get in touch with Dutch municipalities which want to make their public space smart
 • We have time for a maximum of 17 pitches
 • You have 4 minutes to pitch
 • Participation is without charge and any obligation

When & where
Thursday April 18th 2019
13.30 – 17.00 hr (pitches from 14.45 – 17.00 hr)
In Sittard, the Netherlands

About Smart Gardener

De Tuinman van Morgen is part of the Smart Stedenbouw project of the Future City Foundation. In this project we are researching with over twenty partners how urban design principles are changing due to digitalisation and technologisation.

De Tuinman will have his own Living Lab, in which we will create the public space of the future. In this project we are looking for answers to the following questions:

 • How do technological development and digitisation change the design and management of public space?
 • How can this be done in a way that enhances liveability and sustainability?
 • How does this fit in with the other tasks of Sittard-Geleen?
 • How does this lead to more involvement of citizens and companies?
 • Which solutions already exist?
 • Can they be used in an experimental garden?

We are also looking further, in line with the theme of self-reliance in the context of environmental safety. We wonder how you can communicate in a smarter way with citizens living around a risk source, in such a way that self-reliance after a desaster increases, and the chance of casaulties decreases.

Building the Living Lab
The goal of the Tuinman van Morgen Project is to create a smart living lab, which will become a showcase for applications in the field of technologization and digitization in public space. The spatial impact of the project is highly dependent on the application. Because we want to be open to all the ideas that present themselves, we set few restrictions in advance. Together we determine how we design the garden. The specific interpretation of this will be based on the results of the pitch carousel.

More information
For more information about the project please contact Marjolein Pauly, innovation manager public space, via marjolein.pauly@sittard-geleen.nl.