De Tuinman van Morgen in Sittard-Geleen


English below

Hoe kunnen we door technologisering en digitalisering de openbare ruimte op een nieuwe (efficiëntere, effectievere en hoogwaardigere) manier ontwerpen, inrichten en beheren? De gemeente Sittard-Geleen zoekt daarvoor naar ‘smart’ producten om in hun proeftuin ‘De Tuinman van Morgen’ de openbare ruimte van de toekomst te creëren. Op donderdag 18 april 2019 pitchen innovatieve ideeën en initiatieven zich aan de gemeente en publiek. Zorg dat je erbij bent, want hier ontdek je hoe de slimme openbare ruimte eruit kan zien!

Dit kun je verwachten:

 • Pitches van interessante ideeën, producten en bedrijven op het gebied van smart openbare ruimte.
 • Kennisuitwisseling tussen die partijen en de bezoekers van het event (op dag zelf en lange termijn).
 • Antwoord vinden op de uitdagingen van de gemeente Sittard-Geleen.
 • Kennisuitwisseling met andere gemeenten.

Waar en wanneer
Donderdag 18 april
13.30 – 17.00 uur, aansluitend een netwerkborrel
Fortuna stadion, Milaanstraat 120, 6135 LH Sittard

Op het podium: smart toepassingen in de openbare ruimte
Een enthousiaste groep ondernemers heeft zich aangemeld om hun smart oplossingen in de openbare ruimte te komen pitchen. Zij krijgen 4 minuten om hun verhaal te doen. Hier alvast een voorproefje:

BAM

Even opladen, snel en gemakkelijk naar de andere kant van de stad. BAM introduceert Charge & Ride. Door E-bikes voor iedereen beschikbaar te maken als dienst en te koppelen aan energie-opwekkende fietspaden zoef je op lokale energie zo naar je bestemming. Het mooie, je komt met de E-bike net wat verder in minder tijd als op je gewone fiets en het is een stuk duurzamer, gezonder en betaalbaarder dan de auto. Goed voor de stad én haar bewoners.

VodafoneZiggo

Bestaande netwerkcomponenten in de openbare ruimte lenen zich uitstekend voor Internet-of-Things toepassingen. Neem een straatkast, plaats hier een Wifi-kap op, met daarin een Wifi Acces Point met 4G sim, plus wat sensoren, en je hebt een leuke demo. Benieuwd naar de toepassingen?

Esri

Burgerinitiatieven en -participatie zijn steeds belangrijker in de stedelijke omgeving. Geografische informatie helpt in de aanpak van opgaven van de stad. Esri ArcGIS Hub software ondersteunt initiatieven om met (open) data samen te werken aan een betere stad. Door slim gebruik te maken van beschikbare gegevens, sensoren en crowdsourced data. Voor een inrichting van de openbare ruimte die beter aansluit op de behoeften van de veranderende bevolking. Voor klimaatadaptatie, voor goede speelvoorzieningen. Voor, door en met de inwoners.

Sigmax

Een slimme softwareoplossing om onderhoud slimmer te plannen. Slimme sensoren in het veld ondersteunen bij het efficiënter beheer. De softwareoplossing Connect maakt betere communicatie van en naar de burger mogelijk. Een integraal systeem waarbij betere informatievoorziening centraal staat: beter geinformeerde burgers, slimmere planningen en goede informatievoorziening over openstaande klussen.

Civity

Samen met SODAQ ontwikkelt Civity de Snuffelfiets. Met de Snuffelfiets meet je luchtkwaliteit met een sensor op de fiets. Een dashboard toont de fietsroutes op een kaart met de bijbehorende luchtkwaliteitsmeting. Met de Snuffelfiets meet de sensor onder meer drie soorten fijnstof, maar ook locatie, (gemiddelde) snelheid, wattage, temperatuur, luchtvochtigheid en organische gassen.

Slimme Regenton

Studio Bas Sala heeft de afgelopen jaren de Slimme Regenton ontwikkeld. Deze regenton is slim doordat het kraantje aan de ton ook online kan worden bediend. De tonnen vormen gezamenlijk een netwerk dat is gekoppeld aan de lokale weersvoorspelling. Hierdoor worden de regentonnen optimaal benut. Naar aanleiding van de online weeranalyse regelt het volautomatische systeem het waterniveau in de tonnen. Ze zijn vol tijdens droge periodes en legen zichzelf voordat een piekbui valt.

SafetyTracer

FreeWalker, een systeem ontwikkeld met partners in Oostenrijk en Zwitserland, beschermt kwetsbare mensen in de openbare ruimte op een intelligente manier. Een alarmdevice en alarmportal helpen met name ouderen en gehandicapten met meer durf gebruik te maken van de openbare ruimte. Mensen met bijvoorbeeld dementie kunnen zo langer zelfstandig thuis blijven wonen, maar ervaren bijvoorbeeld ook minder angst voor hangjongeren.

Loratec

Op de hoogte blijven van de staat van de bodem in jouw openbare ruimte. Een ‘onzichtbare’ grondvochtsensor, die op afstand instelbaar is via een interactief dashboard, maakt het mogelijk bijvoorbeeld jonge bomen of akkers te monitoren. Deze kan zelfs via e-mail communiceren. Loratec’s en Flexyz’ filosofie is dat een effectieve smart city oplossing meer is dan alleen de data uit de sensoren. Het is een oplossing die in staat moet zijn zich te vormen naar de wensen, bezwaren en technologische mogelijkheden van nu en morgen.

Werkwijze(R)

Werkwijze(R) – buitenruimte-in-kaart is een digitaal kaartplatform, dat ondersteunt bij het digitaliseren van het onderhoud en beheer van de buitenruimte. Op basis van ArcGIS (ESRI), biedt Werkwijze(R) inzicht in het benodigde beheer en onderhoud, en om de administratieve en organisatorische druk bij zowel opdrachtgever als opdrachtnemer aanzienlijk te verminderen.

EVAnet

De bushalte 2.0/nanohub van EVAnet is veel meer dan gewoon een bushalte. Het biedt tal van extra functies, zoals een automated parcel terminal (APT), lockers en locatie-specifieke wensen. De APT’s bieden mogelijkheden voor een landelijk dekkend netwerk van We2C (webshop to consumer and retour webshop) pakketen. Hierdoor heeft de klant controle over de last yard delivery.

Kragten

Bij Kragten vroegen ze zich af: Kunnen we nieuwe technologieën inzetten om onze manier van reizen efficiënter, effectiever en duurzamer in te richten waarbij de impact op een betere wereld zichtbaar is? Dat is gelukt! Middels een app hebben we nu de technologie in handen om mensen, inzicht te geven in hun gedrag, te verleiden tot ander gedrag, zichzelf en anderen uit te dagen, en te laten zien hoe zij impact maken. Daarmee geven we mensen de mogelijkheid in handen om hun manier van reizen zo in te richten dat het past bij hun identiteit.

Prisma Security

Slimme sensoren worden toegepast die datastromen genereren. Vervolgens worden deze datastromen geanalyseerd met gerichte algoritmes en kunnen voorspellingen worden gedaan om de veiligheid van de stad te vergrote, wat bijdraagt aan een betere leefomgeving en een “”smart resilient city”. Door middel van intelligente monitoring wordt automatisch een afwijkend of verdacht gedrag gedetecteerd en wordt of er wel of geen toegang verleend tot het bedrijventerrein en/of stadion. Indien gewenst kan het bewakingssysteem verder worden uitgebreid met slimme analytics t.b.v. crowdmanagement. Denk hierbij aan geluidsdetectie of het tellen van mensen en/of voertuigen.

Boomkwekerij M. van den Oever

Het Bewegingsbankje van Boomkwekerij M. van den Oever is een unieke mix waarin beweging en smart elkaar ontmoeten. Het bankje wordt ingepast in de omgeving en aangepast op de mogelijkheden die deze omgeving biedt. De smart laag is de mogelijkheid om een fitnesstrainer te ‘bestellen’, via een online platform gekoppeld aan het bankje. Zo wordt bewegen nóg aantrekkelijker.

StaticAir

Fijnstof is een stiekeme boosdoener in de meeste steden en veroorzaakt veel longproblemen. De technologie van StaticAir maakt het mogelijk fijnstof uit de lucht te ‘vangen’, met behulp van een statisch geladen veld. Deze kan gemakkelijk op bijvoorbeeld een lantaarnpaal geplaatst worden. En zo bijdragen aan een gezondere leefomgeving.

Phidias

Meer informatie volgt.


Over de proeftuin Tuinman van Morgen
De gemeente is de tuinman in andermans tuin. Althans, zo denk de gemeente Sittard-Geleen erover. Daarom zijn zij het project ‘De Tuinman van Sittard-Geleen’ gestart. Komend jaar gaan wij met hen aan de slag met de Tuinman van Morgen, waarin we de Tuinman ‘smart’ gaan maken.

De Tuinman van Morgen is onderdeel van het Smart Stedenbouw project van de Future City Foundation. In dit project onderzoeken we met ruim twintig partners hoe de ontwerpopgave van de stad verandert door digitalisering en technologisering. Kijk hier voor meer informatie.

De Tuinman krijgt een eigen proeftuin, waarin we de openbare ruimte van de toekomst maken. In de proeftuin willen we ideeën en initiatieven van burgers, verenigingen en bedrijven samenbrengen. Hiervoor organiseren we een pitchcarrousel, waarin vernieuwende (smart) oplossingen en producten voor de openbare ruimte zich presenteren. Na de pitchcarrousel beslist de gemeente Sittard-Geleen met welke partijen zij de proeftuin willen uitvoeren.

In dit project zoeken we antwoord op de volgende vragen:

 • Hoe veranderen technologisering en digitalisering het ontwerp en beheer van de openbare ruimte?
 • Hoe kan dat op een manier dat leefbaarheid en duurzaamheid wordt versterkt?
 • Hoe sluit dit aan op de andere opgaven van Sittard-Geleen?
 • Hoe leidt dat tot meer betrokkenheid van burgers en bedrijven?
 • Welke oplossingen bestaan al?
 • Kunnen die worden ingezet in een proeftuin?

Maar we kijken ook verder en sluiten aan bij het thema zelfredzaamheid in het kader van omgevingsveiligheid en we vragen ons af hoe je slimmer met mensen kunt communiceren die rondom een risicobron wonen, zodat de zelfredzaamheid na een ramp toeneemt en de kans op slachtoffers daalt.

De Proeftuin bouwen
Het doel van het De Tuinman van Morgen Project is het maken van een slimme proeftuin, die een showcase wordt voor toepassingen op het gebied van technologisering en digitalisering in de openbare ruimte. Het is sterk afhankelijk van de toepassing wat hier de ruimtelijke impact van is. Omdat we open willen staan voor alle ideeën die zich aandienen, stellen we op voorhand weinig beperkingen. Dat kan altijd nog. Samen bepalen we hoe we de tuin inrichten. De specifieke invulling hiervan wordt gebaseerd op de resultaten van de pitchcarrousel.

Meer weten?
Voor meer informatie over het project, neem contact op met Marjolein Pauly, innovatiemedewerker openbare ruimte, via marjolein.pauly@sittard-geleen.nl.

The gardener of tomorrow in Sittard-Geleen

How can we design, furnish and manage public space in a new (more efficient, effective and high-quality) way by means of technology and digitisation. The municipality of Sittard-Geleen (the Netherlands) is looking for smart products for their living lab the Tuinman van Morgen to create the public space of tomorrow. Thursday April 18 2019 we organise a pitch carousel where innovative (smart) solutions and products for the public space present themselves. You can be one of them!

Do you have an innovative product which can contribute to the smart public space? And do you want an opportunity to test this product in the living lab of Sittard-Geleen? Apply as a pitcher!

Details

 • We are looking for visible smart solution for the public space
 • Innovations from the Netherlands and international are welcome
 • Meet other entrepreneurs in (smart) public space
 • And get in touch with Dutch municipalities which want to make their public space smart
 • We have time for a maximum of 17 pitches
 • You have 4 minutes to pitch
 • Participation is without charge and any obligation

When & where
Thursday April 18th 2019
13.30 – 17.00 hr (pitches from 14.45 – 17.00 hr)
In Sittard, the Netherlands

About Smart Gardener

De Tuinman van Morgen is part of the Smart Stedenbouw project of the Future City Foundation. In this project we are researching with over twenty partners how urban design principles are changing due to digitalisation and technologisation.

De Tuinman will have his own Living Lab, in which we will create the public space of the future. In this project we are looking for answers to the following questions:

 • How do technological development and digitisation change the design and management of public space?
 • How can this be done in a way that enhances liveability and sustainability?
 • How does this fit in with the other tasks of Sittard-Geleen?
 • How does this lead to more involvement of citizens and companies?
 • Which solutions already exist?
 • Can they be used in an experimental garden?

We are also looking further, in line with the theme of self-reliance in the context of environmental safety. We wonder how you can communicate in a smarter way with citizens living around a risk source, in such a way that self-reliance after a desaster increases, and the chance of casaulties decreases.

Building the Living Lab
The goal of the Tuinman van Morgen Project is to create a smart living lab, which will become a showcase for applications in the field of technologization and digitization in public space. The spatial impact of the project is highly dependent on the application. Because we want to be open to all the ideas that present themselves, we set few restrictions in advance. Together we determine how we design the garden. The specific interpretation of this will be based on the results of the pitch carousel.

More information
For more information about the project please contact Marjolein Pauly, innovation manager public space, via marjolein.pauly@sittard-geleen.nl.