Project: Zo creëer je waarde


Future City wil weten hoe je waarde creëert in de slimme stad. Als technologisering en digitalisering immers alles veranderen, verandert ook de manier waarop waarde ontstaat in regio’s, steden en dorpen. Of je nou slimme straatverlichting biedt, een digital twin bouwt, 5G aanlegt of gebieden herontwikkelt, je wil waarde creëren en uiteindelijk ook geld verdienen. Immers, alleen een financieel gezonde economie is toekomstbestendig. Daarbij komt dat veel bedrijven de afgelopen jaren stevig hebben geïnvesteerd in de ontwikkeling van die nieuwe producten en diensten. Dat heeft veel interessante oplossingen opgeleverd, maar als we willen dat ze dat blijven doen, moeten die innovaties ook tot volwassen producten kunnen leiden.

Het creëren van waarde is dus voor iedereen relevant die bezig met de stad. Voor toeleveranciers van producten en diensten, voor financiële partijen, maar ook voor overheden. Het ingewikkelde is dat door technologisering en digitalisering alles verandert en dus ook de manier waarop die waarde ontstaat

Het resultaat schrijven we op in een boek dat we in de zomer van 2022 presenteren.

Daarin onderzoeken we nieuwe verdienmodellen voor tal van smartcityleveranciers, willen we ontdekken op welke manieren overheden waarde kunnen creëren en hoe dit gefinancierd moet worden. We onderzoeken rollen en relaties. Daarbij kijken we naar alle verschillende aspecten van de stad. We kijken naar inspirerende voorbeelden uit en binnen- en buitenland. Naar grote en kleine spelers. Naar de (her)ontwikkeling van hele stadsdelen, maar onderzoeken specifieke diensten en producten. Naar nieuwe spelers die de markt opschudden en naar oude die zich zelf opnieuw uitvinden.

Businessmodelcanvas
In dit project nemen we het businessmodelcanvas van Osterwalder als onderlegger. Stap voor stap onderzoeken we hoe we waarde creëren in de nieuwe stad, hoe de relaties tussen stakeholders liggen en hoe dit wordt gefinancierd. In het businessmodelcanvas van Osterwalder staat waardecreatie centraal. Vandaar dat het een interessant uitgangspunt is voor ons project. Want door met publieke, private en financiële partijen naar waardecreatie te kijken, laten we zien hoe waarde op een nieuwe manier ontstaat. Dat doen we samen met onze partners. We onderzoeken hoe hun businessmodel verandert en nemen bestaande smartcitybuinessmodellen als voorbeeld.
Maar we kijken ook verder. Het mooie aan onze boeken en dus ook aan deze is dat we ook zijpaadjes kunnen bewandelen. Dat we het onderwerp waardecreatie in de volle breedte kunnen onderzoeken.

Besturen, ontwerpen, waardecreatie
Nadat we in 2019 hebben onderzocht wat de ontwerpprincipes zijn en in 2020 hoe we de slimme stad moeten besturen, verdiepen we ons dit jaar in gebiedsontwikkeling, vastgoed en bedrijfskunde. Niet omdat alles daar om draait, maar wel omdat het belangrijk is om te begrijpen hoe het nieuwe businessmodel in elkaar zit. Omdat je er zo als bedrijf, maar ook als overheid optimaal van kan profiteren.

Immers, de huidige businessmodellen voor de smart city zijn gebaseerd op de businessmodellen voor de niet-slimme stad. Het zijn de doorontwikkelde verdienmodellen die we al decennia gebruiken. Maar is dat wel goed? Als we kijken naar andere branches dan zien we dat businessmodellen op een gegeven moment radicaal veranderen. Neem bijvoorbeeld de muziekindustrie, het verdienmodel van Spotify (abonnementen) is heel anders dan dat van iTunes van Apple (verkoop en bezit). Hoe werkt dat door in onze markt? En wat zijn interessante succesvoorbeelden?

Netwerk
We willen de wereld van de techniek koppelen aan de wereld van vastgoed en gebiedsontwikkeling. En dus zetten we een netwerk op van bedrijven, overheden, wetenschap en andere organisaties. We werken daarbij intensief samen met het netwerk van City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’.
>> We zoeken partners in Nederland.
>> We zetten een app-groep op om het netwerk direct te binden.

Wat gaan we doen:
We zetten een netwerk op waarmee we samen de kennis ontwikkelen die we presenteren in een boek. Het schrijven van het boek gebruiken we dus als proces om kennis te ontwikkelen.

Het heel project bestaat uit 3 fases:

1 – We onderzoeken samen hoe businessmodellen veranderden en wat de principes daarachter zijn. Die zoektocht begint breed en maken we daarna zo concreet mogelijk.

2 – We schrijven samen het boek. Daaraan mag elke partner een bijdrage leveren.

3 – We presenteren we het boek en presenteren we de vervolgstappen.

Gedurende de acht maanden dat het proces duurt, organiseren we elke maand minimaal één evenement. Zo houden we ons netwerk actief en betrokken. We organiseren daarbij events die exclusief zijn voor de partners, maar ook events die open zijn voor het publiek. Ook organiseren we tenminste twee bijeenkomsten exclusief voor bestuurders en twee voor burgers en burgerinitiatieven.

De evenementen zijn hybride, met inachtneming van de geldende coronaregels.

Onze eerdere boeken

Eerdere boeken van Future City zijn (onder andere):
Smart & Leefbaar (2018) werd 917 keer gedownload (en had een gedrukte oplage van 2500 stuks)
Een slimme stad zo doe je dat (2019) werd 1490 keer gedownload (en had een gedrukte oplage van 3300 stuks)
Zo bestuur je een slimme stad (februari 2021) werd al 721 keer gedownload (en had een gedrukte oplage van 3800 stuks)
Het boek ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ werd de basis van de gelijknamige City Deal.


Wat levert het op?

 • Als partner van dit project van Future City word je onderdeel van een actief publiek-privaat-netwerk van koplopers op het gebied van digitalisering en technologisering de stad.
 • Bij het project ‘Zo creëer je waarde’, ligt daarbij de focus op de economische kant van de stad.
 • Je denkt actief mee over de inhoud van het project en het boek. Het is een zoektocht vol voortschrijdend inzicht.
 • Je draagt daar met je eigen organisatie aan bij en je krijgt het podium om dat te vertellen aan de rest van de wereld. Tijdens events en in het boek.
 • Je ontwikkelt daarop kennis die je direct in je eigen organisatie kan toepassen.
 • Je profiteert van de redactionele-marketing-waarde van het boek zelf en de communicatie die daaromheen wordt gegenereerd.
 • Elke partner ontvangt (ten minste) 50 exemplaren van het boek.
 • En dat alles op een ontspannen en leuke manier.

 

Welke bijdrage vragen we?

 • Een projectpartnership kost tussen de 7500 en 12500 euro (excl. btw). Je mag zelf bepalen welk bedrag je bijdraagt. Zo verdelen we de lasten tussen partners naar draagkracht. Als je het lastig vindt om te kiezen, maar wel aangeeft partner te worden, gaan we uit van een bijdrage van 9000 euro.
 • Daarnaast hopen we dat je actief bijdraagt aan de bijeenkomsten en zullen we je ook actief betrekken bij de organisatie daarvan.
 • En je mag artikelen schrijven in het boek. Dat is natuurlijk niet verplicht.
 • Eigenlijk is het simpel: we delen de kosten en de inspanningen. Daarbij is een financiële bijdrage onvermijdelijk. Maar als je er echt wat uit wilt halen, moet je er ook tijd in stoppen.

Over de Future City Foundation
De Future City Foundation is een ‘movement of communities’. Wij verbinden professionals bij gemeenten, bedrijven en andere organisaties met elkaar om samen van regio’s, steden en dorpen slimme gemeenschappen te maken met een gezonder leefomgeving, zoals bedoeld in Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en conform onze Europese democratische waarden.

We denken dat een efficiënte, inclusieve en succesvolle samenwerking tussen overheden, bedrijven en technologieprofessionals kan bijdragen aan het oplossen van de uitdagingen van regio’s, steden en dorpen.

Wij geloven in een diepgaande, open, democratische samenwerking en cocreatie met verschillende groepen, waardoor we kunnen innoveren op een manier die anderen niet kunnen.

Geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op.