Project Partnership


Doel: In de komende jaren gaan wij aan de slag met:
>> City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ – We zijn met inmiddels meer dan een half jaar aan de slag met de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ in samenwerking met bijna 60 partners. Lees meer.
>> Slim besturen– We gaan in gesprek met bestuurder hoe zij digitalisering in hun beleid kunnen borgen. Dit doen we in onze City Deal, in events en masterclasses en in ons gepubliceerde boek. Lees meer.
>> Zo creëer je waarde – We willen weten hoe je waarde creëert in de slimme stad. Als technologisering en digitalisering immers alles veranderen, verandert ook de manier waarop waarde ontstaat in regio’s, steden en dorpen. Dit onderzoeken we in ons nieuwe project en de resultaten schrijven we op in een boek. Lees meer. 

>> Slim maatwerk – In de City Deal ‘Slim Maatwerk’ willen we onderzoeken welke mogelijkheden digitalisering en technologisering kan bieden om voor en met deze hulpvragers ingewikkelde problemen weg te nemen, zodat ze weer actief onderdeel van de maatschappij uit kunnen maken. Lees meer.

Netwerk: Bij elk onderwerp zetten we een netwerk op van bedrijven en overheden. Denk hierbij aan de provincies, gemeenten, maar ook bedrijven die producten en diensten ontwikkelen op dit gebied en beter willen weten wat de behoefte is van de overheden.
In dit netwerk denken we samen na over de hierboven gestelde vragen.
We zoeken partners in Nederland en de rest van Europa.
We zetten een app-groep op om het netwerk direct te binden.
Onze premium partners nemen deel aan elk project.

Flexibel: Elk project kent zijn eigen opzet en werkt naar een eigen eindproduct. Vaak is dat een publicatie. In alle gevallen organiseren we events om het netwerk op te zetten, bouwen we een appgroep en andere technische tools. Elk project duurt een jaar. Kijk bij de omschrijving van de projecten hoe we dat precies doen.

Betekenisvol: We werken samen naar een concreet eindproduct. Dit willen we in het najaar 2020 presenteren tijdens de Smart City Expo in Barcelona of een ander passend evenement.
Deelnemers aan het project denken samen na over de inhoud van het eindproduct en dat doen we tijdens de evenementen. Projectpartners kunnen actief bijdragen aan het eindproduct. Dat is niet verplicht, maar vergroot natuurlijk wel de betrokkenheid en levert daardoor meer op in kennisontwikkeling en zichtbaarheid.

Wat levert het op? Als projectpartner van Future City word je onderdeel van een actief publiek-privaat-netwerk van koplopers op het gebied van digitalisering en technologisering de stad. Je draagt daar met je eigen organisatie aan bij en je krijgt het podium om dat te vertellen aan de rest van de wereld. Je profiteert van de redactionele-marketing-waarde van het boek zelf en de communicatie die daaromheen wordt gegenereerd. En dat alles op een ontspannen en leuke manier.

Welke bijdrage vragen we?
>> Een projectpartnership kost tussen de 7500 en 12500 euro (excl. btw). Je mag zelf bepalen welk bedrag je bijdraagt. Zo verdelen we de lasten tussen partners naar draagkracht. Als je het lastig vindt om te kiezen, maar wel aangeeft partner te worden, gaan we uit van een bijdrage van 9000 euro.
>> Daarnaast hopen we dat je actief bijdraagt aan de bijeenkomsten en zullen we je ook actief betrekken bij de organisatie daarvan.
>> En je mag actief bijdragen aan het eindproduct. Dat is natuurlijk niet verplicht.
>> Eigenlijk is het simpel: we delen de kosten en de inspanningen. Daarbij is een financiële bijdrage onvermijdelijk. Maar als je er echt wat uit wilt halen, moet je er ook tijd in stoppen.

Geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op.