Project Partnership


Doel: In 2020 willen we aan de slag met:
>> Smart Stedenbouw 2.0 – We willen doorpakken op een aantal grote vragen die voortkomen uit ons project Smart Stedenbouw. Bijvoorbeeld: hoe bouw je een democratisch netwerk? Of hoe ontwerp je flexibel. We zijn daarover in gesprek met het Ministerie van BZK, of zij er een city deal van willen maken. Lees meer.
>> Realtime Omgevingsbeleid – We gaan aan de slag met de impact van digital twins (en vergelijkbare toepassingen) op het openbaar bestuur. Hoe verandert dat? Krijgen we een andere manier van gemeentebestuur en politiek? We willen dat graag het komend jaar onderzoeken en samen het nieuwe boek over bestuurskunde maken. Lees meer.
>> Smart x Groen – Een van de grootste problemen die er zijn op deze wereld is het teruglopen van de biodiversiteit. Tegelijkertijd snappen we niet zo goed wat er gebeurt. Hoe biodiversiteit werkt. Wat nou als de datawereld zich daarmee gaat bemoeien? Als we smart x groen gaan. Kunnen we een hackathon organiseren die die vagen beantwoordt? Lees meer.
Als Smart Friend word je op de hoogte gehouden van de vorderingen en uitgenodigd voor de openbare bijeenkomsten die we rondom de events organiseren. In het kader van een aantal projecten zullen we ook pitchcarrousels organiseren. Daar nodigen we je ook voor uit: als pitcher of als bezoeker.

Netwerk: Bij elk onderwerp zetten we een netwerk op van bedrijven en overheden. Denk hierbij aan de provincies, gemeenten, maar ook bedrijven die producten en diensten ontwikkelen op dit gebied en beter willen weten wat de behoefte is van de overheden.
In dit netwerk denken we samen na over de hierboven gestelde vragen.
We zoeken partners in Nederland en de rest van Europa.
We zetten een app-groep op om het netwerk direct te binden.
Onze premium partners nemen deel aan elk project.

Flexibel: Elk project kent zijn eigen opzet en werkt naar een eigen eindproduct. Vaak is dat een publicatie. In alle gevallen organiseren we events om het netwerk op te zetten, bouwen we een appgroep en andere technische tools. Elk project duurt een jaar. Kijk bij de omschrijving van de projecten hoe we dat precies doen.

Betekenisvol: We werken samen naar een concreet eindproduct. Dit willen we in het najaar 2020 presenteren tijdens de Smart City Expo in Barcelona of een ander passend evenement.
Deelnemers aan het project denken samen na over de inhoud van het eindproduct en dat doen we tijdens de evenementen. Projectpartners kunnen actief bijdragen aan het eindproduct. Dat is niet verplicht, maar vergroot natuurlijk wel de betrokkenheid en levert daardoor meer op in kennisontwikkeling en zichtbaarheid.

Wat levert het op? Als projectpartner van Future City word je onderdeel van een actief publiek-privaat-netwerk van koplopers op het gebied van digitalisering en technologisering de stad. Je draagt daar met je eigen organisatie aan bij en je krijgt het podium om dat te vertellen aan de rest van de wereld. Je profiteert van de redactionele-marketing-waarde van het boek zelf en de communicatie die daaromheen wordt gegenereerd. En dat alles op een ontspannen en leuke manier.

Welke bijdrage vragen we?
>> Een projectpartnership kost tussen de 7500 en 12500 euro (excl. btw). Je mag zelf bepalen welk bedrag je bijdraagt. Zo verdelen we de lasten tussen partners naar draagkracht. Als je het lastig vindt om te kiezen, maar wel aangeeft partner te worden, gaan we uit van een bijdrage van 9000 euro.
>> Daarnaast hopen we dat je actief bijdraagt aan de bijeenkomsten en zullen we je ook actief betrekken bij de organisatie daarvan.
>> En je mag actief bijdragen aan het eindproduct. Dat is natuurlijk niet verplicht.
>> Eigenlijk is het simpel: we delen de kosten en de inspanningen. Daarbij is een financiële bijdrage onvermijdelijk. Maar als je er echt wat uit wilt halen, moet je er ook tijd in stoppen.

Geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op.