Publiek-private samenwerking voor gezond stedelijk leven


Hoe maak je een stedelijke omgeving leefbaar en gezond? En hoe combineer je daarbij data en kennis van publieke organisaties met de innovatieve ondernemerskracht van bedrijven, en de ervaringen en gedragingen van inwoners? Zeker tijdens en na de corona-pandemie spelen deze vragen volop. Vandaag vond de aftrap plaats van een nieuw publiek-privaat platform met de naam Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven. Daarin werken we als Future City Foundation samen met RIVM, Universiteit Utrecht en Economic Board Utrecht en andere partners aan concrete en praktische oplossingen ontwikkelen met impact op gezond leven in stedelijke gebieden. Voorbeelden daarvan zijn de projecten Snuffelfiets en Gebiedsontwikkeling Cartesiusdriehoek.

De Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven is een onafhankelijk en open platform van publieke en private organisaties. We werken samen met inwoners aan oplossingen voor een gezonde stedelijke leefomgeving. De organisaties binnen de hub ontwikkelen wetenschappelijk onderbouwde, datagedreven concepten en maatregelen: evidence based producten en diensten die een positief effect hebben op de gezondheid van iedereen die woont, werkt of recreëert in een stedelijke omgeving. Nu en in de toekomst.

Eerste webinar uit een reeks
Tijdens de virtuele aftrap zagen zo’n 180 deelnemers hoe Erik Gerritsen (Secretaris Generaal van het ministerie van VWS) zijn enthousiasme over het initiatief onder woorden bracht in een videoboodschap. De initiatiefnemers gaven achtergrondinformatie over het samenwerkingsverband en keken vooruit naar de rest van de reeks van webinars. Die zullen inzicht gaan geven in projecten en mogelijkheden voor samenwerking. Veel deelnemers deelden al spontaan hun ideeën in de chatruimte en wisselden gegevens uit.

Groeiend platform
Het RIVM, Universiteit Utrecht en Economic Board Utrecht zijn de initiatiefnemers van dit platform. Intussen hebben zich verschillende partners aangesloten: provincie Utrecht, gemeente Amersfoort, Future City Foundation, Mecanoo, UMC Utrecht, Hogeschool Utrecht, Civity en Urban Sync. Ook andere publieke en private organisaties in Nederland kunnen zich aansluiten en/of gebruik maken van de data en kennis binnen het platform. Kijk op de website voor de mogelijkheden.

Webinar terugkijken of aanmelden voor komende webinars
Je kunt het webinar van 14 mei binnenkort terugkijken op de website van de Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven. Daar kun je je ook aanmelden voor een van de volgende webinars. De eerstvolgende is op 28 mei en gaat over ’real time’ monitoring. Je leert dan wat er technisch en inhoudelijk komt kijken bij ‘real time’ meten met sensoren en hoe je dat samen met verschillende partijen kunt oppakken.