Tweede Kamer neemt digitalisering serieus


Het allerbelangrijkste van het rapport van de Tijdelijke commissie Digitale toekomst is dat het benadrukt dat digitalisering en technologisering belangrijke politieke thema’s zijn. Die hebben misschien de afgelopen jaren niet de aandacht gekregen die ze zouden moeten hebben, maar – als het aan de commissie ligt – gebeurt dat vanaf nu wel. Omdat ze ‘alle aspecten van ons leven raken.’

En dus adviseert de tijdelijke commissie aan de kamer om het serieus te nemen en net zo te behandelen zoals elk serieus onderwerp. En in de werkelijkheid van de Tweede Kamer leidt dat tot vijf aanbevelingen voor na de volgende verkiezingen:
1. Installeer een vaste commissie voor Digitale Zaken;
2. Stel een kennisagenda Digitalisering op;
3. Bied inhoudelijke ondersteuning aan overige Kamercommissies;
4. Draag zorg voor een sluitend wettelijk kader en toezicht;
5. Extra aandacht voor wetgeving uit de Europese Unie.

Voor wie dagelijks bezig is met digitalisering en technologisering en de impact daarvan op ons dagelijks leven klinkt dat misschien bureaucratisch. En voelt het als vertragend. Maar dat verwijt is onterecht. Sterker nog, het kan me niet bureaucratisch genoeg zijn. Want daaruit blijkt dat het ernst is. Als de adviezen van de tijdelijke commissie worden overgenomen, dan wordt digitalisering normaal in politiek en ambtelijk Den Haag. En dat is enorm belangrijk. Met dit rapport laat de commissie zien dat de Kamer misschien nog niet helemaal bekwaam is op dit thema, maar zich daar heel erg bewust van is.

En dat is direct ook een boodschap naar bestuurders bij gemeenten en provincies: Neem het serieus. Ga er mee aan de slag, bed het in in je organisatie. En als het niet vanzelf gaat, bouw dan een structuur waardoor je er toe wordt gedwongen. Zoals het alarm in je auto dat afgaat als je je gordel niet om doet.

In de gesprekken die we de afgelopen maanden bij het opzetten van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’, kwam vaak de vraag naar boven waarom dit thema urgent is. In meerdere vormen. Waarom raakt het ons? Hoezo moeten overheden hiermee aan de slag? Hebben we daar echt tooling voor nodig? Nou, hier is je antwoord. Het staat op pagina 6 van het rapport: ‘De digitale transitie raakt alle onderdelen van ons leven, de politiek moet hier sturing aan geven, maar dit lukt tot nu toe onvoldoende.’

Jan-Willem Wesselink, programmamanager Future City Foundation

Oh ja, vanuit de Future City Foundation mochten we de commissie adviseren. Ons advies leest u hier.

Wilt u leren hoe het openbaar bestuur verandert door digitalisering en technologisering? Meld u dan aan voor de online masterclass op donderdag 4 juni met Peter Paul Verbeek.

Categories