Rijkssubsidie voor innovatieproject Digital Twin

Het Innovatiebudget Digitale Overheid maakt ontwikkeling mogelijk van een generieke koppeling tussen rekeninstrumenten en digital twins.