SafetyTracer | FreeWalker


Waarom
Kwetsbare bevolkingsgroepen langer zelfstandig thuis laten wonen en met minder angst over straat laten gaan.

Hoe
Door ze op een intelligente manier te beschermen.

Wat
Een alarmdevice en alarmportal helpen met name ouderen en gehandicapten met meer durf gebruik te maken van de openbare ruimte.