Samen slim de grote opgaven van Nederland oplossen


Na bijna twee jaar hard werken binnen de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’, staan we voor een volgende stap. De stap van proces naar praktijk. Samen met onze partners bij Stedennetwerk G40 en Programma Agenda Stad van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en onze partners in de City Deal willen we vanuit de Future City Foundation graag die stap zetten. Dat doen we niet alleen, maar ook heel graag met nieuwe partijen en andere coalities die ons verder helpen om de kansen van digitalisering te benutten op een open en democratische manier.

 

Nederland staat voor grote opgaven in het sociaal domein, de stedenbouw en het klimaat. Die kunnen we alleen oplossen als we daarvoor ook, op een democratische manier, de kansen benutten die digitalisering en technologisering ons bieden. Om dat te bereiken hebben ruim 50 partners op 3 december 2020 de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ ondertekend. In deze City Deal ligt de focus op procesinnovatie en het opzetten van onderlinge samenwerking. Met als doel onze regio’s, steden en dorpen leefbaar en sociaal te houden en onze democratie te versterken.

Met succes, want er zijn nieuwe instrumenten ontwikkeld waarmee smartcityoplossingen gemakkelijker kunnen worden toegepast, er is een toolbox opgezet met ruim 250 instrumenten en er is ruim anderhalf miljoen euro aan (Europese) subsidies verkregen, bijvoorbeeld om de crowd safety manager te toetsen op Scheveningen. En er wordt op 27 juni een tweede City Deal ondertekend, de City Deal ‘Slim Maatwerk’, waarin de focus ligt op het sociaal domein en waarin het doel is om de kansen van digitalisering te benutten om Nederlanders zo lang mogelijk op een fijne manier zelfstandig thuis te laten wonen. Oh ja, ondertussen werken we hard aan meer concrete resultaten.

Zo is ons netwerk in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een levend ecosysteem bestaande uit 75 partijen, goed verdeeld over de hele quadrupel helix. De afgelopen jaren hebben deze partners stap voor stap ontdekt dat ze kunnen vertrouwen op elkaars expertise en daardoor ontstaat er snelheid in innovatie.

Het City-Deal-netwerk wil nu aan de slag met de grote opgaven waar Nederland voor staat en dat willen we als volgt doen:
>> We gaan door met het ontwikkelen van processen en standaarden en het aanpakken van overkoepelende opgaven als human captial of bewustwording. We gaan strategische allianties aan met partners en netwerken die ons versterken. Daarbij willen we graag nog intensiever samenwerken met betrokken ministeries.
>> We zetten communities of practice op voor deelthema’s zoals lokaal meten en crowd safety. Daarbij werken we vanuit bestaande samenwerking in de City Deal, maar zoeken we ook contact met vergelijkbare initiatieven.
>> En we initiëren, samen met vergelijkbare coalities zes Slimme Stad Showcases door het hele land en zetten daarmee de stap van proces naar praktijk.

Dat kunnen we niet alleen. Daarom willen we graag nog beter samenwerken met andere coalities en met het Rijk. Want zo zetten we samen digitalisering en technologisering in om in Nederland de sustainable development goals te halen, problemen in het sociaal domein op te lossen en om onze samenleving democratischer te maken.

Wil je mee doen? Neem dan contact met ons op.

Jan-Willem Wesselink
programmamanager Future City Foundation
projectmanager City Deal ‘Een slimme stad zo doe je dat’ en ‘Slim Maatwerk’


PS. We organiseren dit jaar ook twee summerschools voor jongprofessionals waarin jongprofessionals leren hun eigen Slimme Stad te maken (in ‘s-Hertogenbosch in juni) en ethische dillema’s mee te nemen in die beslissingen (op Scheveningen in augustus).

 

Nederland staat voor grote opgaven

Voor het eerst in decennia is er sprake van woningnood. De ambitie is om dit op te lossen door binnenstedelijke verdichting, wat een te grote mobiliteitsdruk oplevert. We staan voor een energietransitie, moeten antwoorden vinden op de gevolgen van de klimaatverandering en een circulaire economie opzetten. Door de oorlog in de Oekraïne en de naweeën van de coronapandemie zijn de prijzen van veel eerste levensbehoeften sterk gestegen en is het leven voor een groeiende groep Nederlanders veel duurder geworden. Daarnaast zijn er grote problemen in het sociaal domein en de zorg. Voor steeds meer Nederlanders is het namelijk niet meer vanzelfsprekend om op een gezonde manier in de gewenste thuisomgeving te wonen, omdat ze te maken hebben met een kluwen van maatschappelijke problemen, een slechte gezondheid en/of kansenongelijkheid. Er ontstaat zo een groeiende kloof in de samenleving tussen mensen die het wel redden en zij die daar moeite mee hebben. En dan zijn er ook nog onverwachte opgaven zoals de coronapandemie in de afgelopen jaren de opvang van vluchtelingen op dit moment.

 

Categories